Opublikowano: Mar 14, 2022

CAO w Holandii – czym są układy zbiorowe pracy w Holandii?

Holandia jest drugim najbardziej popularnym krajem wśród polskich migrantów zarobkowych (na szczycie wciąż znajdują się Niemcy). Jeżeli o wiekówce i podstawowych zasadach pracy wie praktycznie każdy tymczasowy pracownik, to temat CAO w Holandii wciąż jest nie do końca naświetlony. Czym są układy zbiorowe pracy w Holandii? 

Bezpośrednio po przyjeździe do Holandii warto pamiętać o załatwieniu następujących formalności: 

 • skontaktować się z urzędem gminy, w celu złożenia wniosku o wydanie numeru podatkowego Sofi (odpowiednik polskiego NIP)
 • wykupić ubezpieczenie zdrowotne
 • podpisać umowę o pracę

Jeżeli pobyt w Holandii przekracza 4-miesięczny okres, dodatkowo warto zadbać o:

 • meldunek w miejscu zamieszkania (do tego potrzebna będzie umowa wynajmu/kupna mieszkania)
 • numer BSN (numer podatkowy który wydaje się na dłuższy okres czasu)
 • zgłoszenie w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (IND)

Dodatkowo, w celu ułatwienia komunikacji z urzędami w Holandii, warto uzyskać DigID. Jest to podpis elektroniczny, umożliwiający wysyłania wszelkich wniosków online (np. zeznanie podatkowe czy wniosek o zasiłki socjalne). 

Aby uzyskać kod, niezbędnym jest posiadanie numeru BSN oraz meldunku. W ciągu 5 dni po wypełnieniu formularza na stronie digid.nl, zostanie listownie wysłany kod, który umożliwi aktywację podpisu. 

Ważne! W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy, nie musisz się tym przejmować. Najczęściej, wszystkie wyżej wspomniane formalności należą do jej obowiązków.

Agencje pracy z Holandii – sprawdź listę

Minimalne stawki w Holandii 2022 

Holandia, jeżeli chodzi o stawki minimalne, odróżnia się na tle innych krajów europejskich. Głównie dlatego, że w tym kraju obowiązuje tzw. wiekówka. Czyli im starsza jest osoba, tym więcej może zarabiać. Kwota minimalnych stawek w Holandii zmienia się 2 razy w roku: w styczniu i lipcu. Oto minimalne stawki, które obowiązują od 1.01.2022:

Wiek pracownikaMinimalna stawka miesięcznaMinimalna stawka tygodniowaMinimalna stawka dzienna
21 lat i więcej€ 1.725,00€ 398,10€ 79,62
20 lat€ 1.380,00€ 318,50€ 63,70
19 lat€ 1.035,00€ 238,85€ 47,77
18 lat€ 862,50€ 199,05€ 39,81
17 lat€ 681,40€ 157,25€ 31,45
16 lat€ 595,15€ 137,35€ 27,47
15 lat€ 517,50€ 119,45€ 23,89

Stawki minimalne w Holandii w 2022 – Czym jest wiekówka?

Czym jest CAO w Holandii? – podstawowe informacje

W dużym skrócie CAO jest zbiorem umów pomiędzy zrzeszeniem pracodawców a związkami zawodowymi. Na mocy tych ustaw m.in reguluje się:

 • wysokość wynagrodzenia w poszczególnych branżach
 • rodzaj/wysokość świadczeń socjalnych
 • prawa/obowiązki pracownika w miejscu pracy

Jest to tzw. uzupełnienie umowy o pracy, które nakłada dodatkową kontrolę zarówno na pracodawcę, jak i na pracownika. 

W Holandii rozróżnia się 2 rodzaje CAO:

 • minimalne (działające głównie na korzyść pracownika, zwłaszcza tymczasowego. Założenia dotyczą m.in kwestii wynagrodzeń.)
 • standardowe (w tym przypadku zostały zawarte ustalenia, które nakładają obowiązek na pracodawcę i od tych założeń nie da się uciec)

Ważne! CAO dotyczy jedynie pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje pracy, które są członkami holenderskich zrzeszeń  ABU oraz NBBU.

Czyli pojęcie CAO dla pracowników stałych nie obowiązuje w Holandii. Założenia dotyczą jedynie pracowników narażonych na różnego rodzaju oszustwa/nierówności płacowe itp., czyli pracowników tymczasowych.

Główne założenia CAO w Holandii

Końcem listopada 2021 roku weszło kilka aktualizacji CAO, które wchodzą w życie od 2022 roku. Nowy plan działań/aktualizacji CAO jest rozpisany do końca 2023 roku

Jak już wspomniano wcześniej, CAO reguluje głównie kwestie wynagrodzeń oraz świadczeń socjalnych dla pracowników tymczasowych, np:

 • w przypadku prac wykonywanych na świeżym powietrzu i nagłej zmiany pogody, która uniemożliwia pracę, pracownikowi, wg zasad CAO, w dalszym ciągu przysługuje wynagrodzenie
 • niezależnie od kraju zawarcia umowy o pracę tymczasową, pracownikowi przysługuje minimalne wynagrodzenie które aktualnie obowiązuje w Holandii
 • wszelkie zasady pracy w Holandii powinny zostać ustalone zanim osoba wyruszy do miejsca pracy
 • wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przez agencję powinno wynosić tyle samo, ile przy bezpośrednim zatrudnieniu
 • ewentualne podwyżki prac płacowych automatycznie zostaną uwzględnione przy zatrudnieniu tymczasowym

Emerytura a CAO

Niezależnie od tego czy pracownik jest zatrudniony na pracę tymczasową czy stałą, odprowadza się za niego składki zdrowotne/emerytalne. Kwestie emerytur również zostały uwzględnione w ostatnich zmianach CAO:

 • naliczanie składek emerytalnych zaczyna się po 8 przepracowanych tygodniach (wcześniej po 26)
 • zwiększa się podstawa emerytalna, która od 2022 roku stanowi większość dochodu 

Jak się przygotować do pracy w Holandii? Niezbędne formalności

Fazy zatrudnienia a CAO

Przypominamy, że zatrudnienie przez holendareską agencję pracy wiąże się z przejściem przez 3 fazy: A, B oraz C. W związku z aktualizacją zasad CAO, doszło do następujących zmian:

 • Faza A jest skrócona z 78 tygodni do 52 tygodni.
 • Faza B jest skrócona do 3 lat i/lub maksymalnie 6 kontraktów (wcześniej: 4 lata)

Krótko na temat faz zatrudnienia w Holandii:

ABC
Możesz pracować dla różnych zleceniodawców, lecz nie możesz zmienić agencji, ponieważ faza A zacznie naliczać się od początku.

Agencja może Cię zwolnić bez podania powodu. Ty również możesz zerwać umowę z agencją bez konsekwencji.

Od 2023 r. do przepracowanych tygodni w fazie A będą również brane pod uwagę tygodnie, w których pracownik tymczasowy bierze płatny urlop. 

W fazie B dostajesz stałe wynagrodzenie.

Umowa w fazie B musi zawierać określoną liczbę godzin, za które przysługuje Ci wynagrodzenie – nawet jeśli ich nie przepracujesz.
Faza C jest fazą, w której przysługują już pełne prawa pracownicze – dostajesz umowę na czas nieokreślony, możesz wziąć urlop i zwolnienie chorobowe.

Więcej o warunkach pracy w Holandii

Udostępnij: