Opublikowano: May 13, 2021

Emerytura w Szwecji – Ile wynosi, kiedy się należy?

Kraje skandynawskie kojarzą się z lepszym wynagrodzeniem oraz wysokimi podatkami. Szwecja w tym przypadku nie jest wyjątkiem. Czy wysokie podatki przekładają się na wysokość emerytury? Sprawdź ile wynosi emerytura w Szwecji oraz jaki są zasady jej otrzymania.

System emerytalny w Szwecji jest wysoko oceniany przez różne europejskie organizacje. Przede wszystkim za szeroki wachlarz możliwości jeżeli chodzi o fundusze emerytalne. W Szwecji obecnie funkcjonuje ponad 600 prywatnych funduszy. I każdy chętny może oprócz funduszu państwowego, dodatkowo odprowadzać część wynagrodzenia do jednego z prywatnych funduszy emerytalnych.

 Zobacz 5 powodów dla których warto mieszkać w Szwecji – Praca i życie w Szwecji

Emerytura w Szwecji – podstawowe zasady

Co ciekawe! W Szwecji nie ma ściśle ustalonego wieku emerytalnego, dlatego należy samodzielnie składać wniosek o przejście na emeryturę. Natomiast wniosek ten mogą składać jedynie osoby po ukończeniu 61 roku życia. A większość wypłat emerytalnych przysługuje po ukończeniu 65 roku życia.

Podobnie sytuacja wygląda z minimalnym wynagrodzeniem, które ustala się indywidualnie dla każdej branży. Zależy od kilku czynników, między innymi:

 • luki pracowniczej
 • wymaganych kwalifikacji
 • powszechności branży

Wszystko to ma wpływ na wysokość minimalnego wynagrodzenia. Więcej o tym ile zarabia się w Szwecji w naszym poprzednim artykule.

Z kolei wysokość wynagrodzenia jest wprost uzależniona od wysokości emerytury w Szwecji, którą również ustala się indywidualnie. System emerytalny w Szwecji dzieli się na:

 • emeryturę powszechną (refundowaną przez państwo)
 • emeryturę pracowniczą
 • indywidualne oszczędności

Emerytura powszechna w Szwecji

Emerytura powszechna jest wypłacana przez Urząd ds. Emerytalnych i Rentowych (Pensionsmyndigheten). Jej wysokość jest uzależniona od kolejnych 3 elementów

 1. Emerytura dochodowa (Inkomstpension)
 2. Emerytura składkowa (Premiepension)
 3. Emerytura gwarantowana (Garantipension)

Dodatkowo istnieje możliwość pobierania świadczeń socjalnych (np. dodatek mieszkaniowy). Warunkiem otrzymania jest wykazanie zbyt niskich dochodów, czyli niższych od minimalnego wynagrodzenia, które wynosi ok. 6400 SEK/miesięcznie (ok. 2800 zł).

Emerytura dochodowa w Szwecji

Na emeryturę dochodową składają się wszystkie nasze dochody od momentu pierwszego zatrudnienia (czyli od 16 roku życia). Wysokość emerytury zależy od wysokości uzyskanych dochodów. Co roku na jej cel odprowadza się 16% od rocznego wynagrodzenia. Oprócz tego do emerytury dochodowej wlicza się dochód z działalności gospodarczej czy zasiłków socjalnych.

Dodatkowo, przez pierwsze 4 lata po urodzeniu dziecka państwo również wpłaca składki do funduszu emerytalnego. 

Emerytura składkowa 

Jest to odpowiednik odprowadzenia składek do ZUS. W Szwecji na ten fundusz odprowadza się 2,5% od rocznych dochodów. Jednak w tym przypadku emeryt ma prawo zrezygnować z odprowadzania tych składek przez państwo na rzecz innego funduszu.

System automatycznie przypisuje te składki do państwowego funduszu AP7 Såfa, ale w dowolnej chwili można zalogować się na stronie Urzędu ds. Emerytalnych i Rentowych i dokonać zmiany. Opcja zmiany funduszu jest darmowa.

Emerytura gwarantowana w Szwecji

Emerytura gwarantowana w Szwecji została stworzoną z myślą o biedniejszej części społeczeństwa. W tym przypadku wysokość emerytury jest uzależniona od:

 • wysokości rocznych dochodów (wyliczonej na tej podstawie emerytury) bądź ich braku
 • okresu zamieszkania w Szwecji (min. 40 lat)
 • stanu cywilnego

W przypadku zamieszkania w Szwecji mniej niż 40 lat, wysokość emerytury zostanie obniżona proporcjonalnie do lat pobytu w kraju. 

Koszty życia w Szwajcarii – Czy warto emigrować?

Pamiętaj! Do państwowego funduszu emerytalnego również wlicza się: 

 • stypendium
 • szkolenie wojskowe
 • urlop wychowawczy
 • renta
 • zasiłek socjalno-rehabilitacyjny
 • zasiłek dla bezrobotnych

Emerytura pracownicza w Szwecji

Pracodawca przez cały okres zatrudnienia również odprowadza składki na fundusz emerytalny. Najczęściej w Szwecji pracodawcy korzystają z towarzystw emerytalnych, które w indywidualnym trybie wypłacają emeryturę pracownikowi.

Wysokość emerytury pracowniczej jest uzależniona od uzyskanych dochodów przez cały okres stażu pracy. Rzeczą naturalną jest zmiana pracy czy nawet stanowiska w ciągu całego życia. W tym przypadku, wszystkie składki kumulują się i wyliczona jest średnia kwota, która zostanie wypłacona. 

Wiek emerytalny w Szwecji

Jak już wspomniano na początku, w Szwecji nie ma powszechnie ustalonego wieku emerytalnego. Wszystko jest uzależnione od rodzaju wypłacanej emerytury. Poniżej można zobaczyć jaki obowiązuje wiek emerytalny w przypadku wypłacania powyższych emerytur.

Rodzaj emeryturyWiek emerytalny
Dochodowa61 lat
Składkowa61 lat
Gwarantowana65 lat
Pracownicza65 lat

Pamiętaj! W przypadku dostania pełnej emerytury gwarantowanej oraz pracowniczej osoba powinna mieszkać i pracować w Szwecji przez min. 40 lat. Szwedzki rząd zapowiada podwyższenie wieku emerytalnego w przypadku dwóch wyżej wspomnianych emerytur do 66 lat. Zmiany w ustawie wejdą w życie w 2023 roku. 

Ile kosztuje życie w Danii w 2021? Koszty życia w Danii

Emerytura w Szwecji dla Polaka – główne zasady

Uprawnienia emerytalne w Szwecji dla obcokrajowców następują po 3 letnim legalnym pobycie w tym kraju. Dowodem tego może być umowa o pracę czy prowadzenie działalności gospodarczej. Wtedy składki emerytalne są odprowadzane na identycznych zasadach, co i dla Szwedów.

Jeżeli w trakcie 3 letniego pobytu w Szwecji, osoba nie podjęła zatrudnienia, przysługuje jej emerytura gwarantowana w niepełnym wymiarze.

Ważne! Jeżeli osoba nabyła prawa do emerytury w Szwecji, ale jednak postanowiła wrócić do Polski, w dalszym ciągu można zgłosić się do szwedzkiego oraz polskiego urzędu po wypłatę świadczeń. W tym przypadku wnioski są rozpatrywane indywidualnie w świetle przepisów Unii Europejskiej. 

Jak wysokie są emerytury w Szwecji? Ile wynosi emerytura w Szwecji?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. Jak już nie raz wspomniano wyżej w artykule, szwedzki system emerytalny stawia na indywidualne podejście. Wszystko jest uzależnione od uzyskanych dochodów, pobieranych świadczeń socjalnych oraz długości pobytu w Szwecji.

Im większa suma uprawnień emerytalnych (wyżej wspomnianych) tym większa szansa na dostanie lepszej emerytury.

Minimalna emerytura w Szwecji wynosi ok. 8 100 SEK (ok. 3 650 zł).

Oprócz tego, przy wyliczeniu emerytury bierze się pod uwagę średnie wynagrodzenie w kraju w tym roku oraz bezpośrednio w branży, w której była zatrudniona osoba. Właśnie dlatego Szwedzi chętniej korzystają z prywatnych funduszy oszczędnościowych, gdzie sami ustalają jaki % dochodów odprowadzać na składki emerytalne. Wtedy przynajmniej część kosztu emerytury jest pewna.


Zaplanuj wyjazd do Szwecji już teraz!

Udostępnij: