Opublikowano: Nov 15, 2021

Jak rozliczyć PIT z Belgii? Zwrot podatku z Belgii

Wyjazd do Belgii cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich pracowników tymczasowych. Głównym powodem są wysokie zarobki oraz zapotrzebowanie na belgijskim rynku pracy. Jeżeli obecnie pracujesz w Belgii, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem, gdzie odpowiadamy na pytanie jak rozliczyć PIT z Belgii?

W związku z gwałtownie rosnącą liczbą zakażeń w Polsce, Belgia zakwalifikowała nasz kraj do czerwonej strefy. W związku z tym, do Belgii mogą wjechać wyłącznie osoby w pełni zaszczepione (z paszportem covidowym) albo z negatywnym testem PCR (zrobionym max 72 godziny przed podróżą), albo z certyfikatem ozdrowieńca

Warto również pamiętać o wypełnieniu Formularza Lokalizacji Pasażera (maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem), w którym należy podać:

 • imię i nazwisko 
 • adres i cel pobytu
 • rodzaj transportu, którym przyjedzie się do Belgii

Kopię potwierdzenia wysłania wniosku lub też kod QR, który wyświetla się po jego wypełnieniu, należy zabrać ze sobą.

Warunki wjazdu oraz aktualną sytuację epidemiologiczną w Belgii najlepiej sprawdzać na stronie https://www.info-coronavirus.be/ .  

Rekrutacje do Belgii wciąż trwają!

Zatrudnienie w Belgii – na co zwrócić uwagę?

Zasady pobytu w Belgii są następujące:

 • przy zatrudnieniu do 3 m-cy, nie ma obowiązku zgłoszenia tego faktu instytucjom państwowym
 • jeżeli pobyt i praca w Belgii przekracza 3 miesięczny okres, warto zgłosić się do urzędu gminy/miasta w celu złożenia wniosku na pobyt czasowy
 • karta czasowego pobytu jest wydawana na max 5 lat, później osoba ma prawo składać wniosek na stały pobyt

Na zatrudnienie w Belgii można liczyć dosłownie w każdej branży. Jednak największe zapotrzebowanie na pracowników dostrzega się w:

 • budownictwie
 • produkcji
 • logistyce

Dużym zainteresowaniem cieszy się również praca sezonowa związana z ogrodnictwem, zbiorami czy rolnictwem. Zdecydowanie mniejszy popyt jest na kierowców oraz opiekunów osób starszych. 

Ważne! Decydując się na całkowitą emigrację do Belgii, warto posługiwać się przynajmniej jednym z trzech języków urzędowych, które obowiązują w tym kraju, czyli:

 • francuski
 • niderlandzki
 • niemiecki

Znajomość języków znacznie przyspiesza okres adaptacji w obcym kraju, ale również zwiększa szansę na znalezienie lepiej płatnej pracy

W przypadku pracy tymczasowej/sezonowej wymóg ten najczęściej nie jest stosowany.  

Języki w Belgii – W jakim języku rozmawiać w Belgii?

Polecamy przeglądać oferty pracy z Belgii na europa.jobs oraz na lokalnych portalach pracy: 

Zarobki w Belgii 2021

Minimalne wynagrodzenie w Belgii wynosi 1626 EUR brutto, co stanowi jedno z najwyższych wynagrodzeń w Europie (pomijając kraje skandynawskie).

Co ciekawe! Belgia weszła do top 30 krajów z najniższą różnicą w zarobkach mężczyzn i kobiet. Polska znalazła się na 40 miejscu w rankingu Gender Pay GAP za 2020 rok.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi ok. 3000 – 3300 EUR brutto. Poniżej można sprawdzić przykładowe stawki godzinowe brutto dla wybranych branż. 

ZawódPrzykładowa stawka godzinowa brutto
Pracownik produkcji14 EUR
Kierowca autobusu15 EUR
Murarz16 EUR
Cieśla17 EUR
Hydraulik17 EUR
Sprzątanie12 EUR
Pracownik rolny14 EUR

Życie w Belgii  – podstawowe informacje

Jak już wcześniej wspomniano, rynek pracy w Belgii jest bardzo urozmaicony. Zatrudnienie znajdzie każdy zarówno na okres sezonowy, jak i na dłużej. Przy tym należy zwrócić uwagę na wysokie zarobki, za którymi niestety kryją się niemal najwyższe podatki w Europie (stopa opodatkowania sięga nawet do 50%).

Koszty życia również nie należą do najtańszych. Przykładowo, wynajem kawalerki w stolicy kraju zaczyna się od 800 EUR/miesięcznie (plus ok. 200 EUR za media). A za miesięczny bilet na komunikację miejską zapłacimy ok. 40 – 50 EUR

Ponadto, opłaty za usługi medyczne (np. wizyta u lekarza/zabieg) refundują się dopiero po faktycznym pobycie w szpitalu. Najpierw trzeba zapłacić za usługę medyczną z własnej kieszeni, co poniekąd jest frustrujące dla nowo przybyłych do Belgii. 

Z drugiej strony, rząd Belgii kładzie mocny nacisk na pomoc mniej zamożnej części społeczeństwa. W Belgii funkcjonuje Publiczne Centrum Akcji Społecznych, którego celem jest wsparcie m.in. migrantów zarobkowych. 

Poniżej można sprawdzić jakie zasiłki socjalne przysługują Polakom mieszkającym w Belgii:

ZasiłekKwota
rodzinny– 1 dziecko – 95,8 EUR
– 2 – 177,27 EUR
– każde kolejne – 264,67 EUR
dla bezrobotnych65% ostatniego wynagrodzenia brutto
macierzyński– dla kobiet pracujących – 82% wynagrodzenia przez pierwsze 30 dni (później 75%)
– dla bezrobotnej – 60% ostatniego wynagrodzenia

Ważne! Zasiłek rodzinny mogą pobierać również rodzice pracujący w Belgii, których dzieci mieszkają na stałe w Polsce. 

Czy warto emigrować do Belgii? Odpowiedź można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

System podatkowy w Belgii

Osoba, która mieszka i pracuje w Belgii co najmniej 6 m-cy w ciągu roku, automatycznie jest uznawana za rezydenta podatkowego. Taka osoba ma obowiązek do złożenia deklaracji podatkowej w Belgii. 

Wnioski należy składać za pośrednictwem lokalnego urzędu skarbowego  (online bądź bezpośrednio w placówce). 

Dowiedz się więcej na temat podatków w Belgii

Wysokie zarobki w Belgii przekładają się na niemal najwyższe opodatkowanie w Europie:

Progi podatkowe% opodatkowania
do 13 440 EUR25%
13 440,01 – 23 720 EUR40%
23 720,01 – 41 060 EUR45%
41 060+ EUR50%

Kwota wolna od podatku w Belgii wynosi 8990 EUR brutto. 

Co podlega opodatkowaniu w Belgii?

Możemy wyodrębnić poszczególne dochody, które podlegają opodatkowaniu w Belgii:

 • z tytułu pracy
 • nieruchomość (wynajem mieszkań/działek)
 • majątek ruchomy (dywidendy/depozyty/akcje czy wyposażenie posiadanej nieruchomości)
 • zasiłki socjalne (chorobowe/dla bezrobotnych/macierzyński/dla niepełnosprawnych)
 • emerytury
 • alimenty (kwota do 3380 EUR jest zwolniona z opodatkowania)

Ważne! Świadczenia rodzinne/porodowe oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie podlegają opodatkowaniu.

Co zwiedzić w Belgii? Co warto zobaczyć?

Ulgi podatkowe w Belgii

Przede wszystkim, osoba zatrudniona w Belgii ma prawo uwzględnić w zeznaniu podatkowym tzw. koszty uzyskania przychodu, czyli m.in:

 • koszt dojazdu do pracy
 • eksploatacja własnego samochodu w celach dojazdu do miejsca pracy
 • koszty poniesione w celu wykonywania/utrzymania należytych warunków w pracy.

Wszystkie wyżej opisane koszty należy odpowiednio udokumentować (faktury, bilety na komunikację miejską) i dołączyć je do rocznego zeznania podatkowego. To pozwoli obniżyć roczny dochód, co z kolei spowoduje zmniejszenie stopy procentowej. 

Ulga podatkowa na dzieci

Jeżeli podatnik wychowuje jedno dziecko, kwota wolna od podatku zostaje podwyższona o 1630 EUR (przy 2 dzieci – 4210 EUR, 3 – 9430 EUR, 4 – 15 250 EUR, a każde kolejne o 5820 EUR). Ponadto, jeżeli przed 1.01.2021 dziecko miało mniej niż 3 lata, kwota zostaje dodatkowo podniesiona o 610 EUR (na każde dziecko). 

Co należy spełnić?

Aby zostać uprawnionym do powyższych ulg, należy spełnić kilka warunków:

 1. Przed 1.01.2021 dziecko musi być zameldowane pod tym samym adresem co rodzice/opiekunowie
 2. Dochody dziecka nie mogą przekroczyć 3380 EUR. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko, kwota ta wynosi 4880 EUR. Jeżeli wychowuje się niepełnosprawne dziecko, kwota wzrasta do 6200 EUR

Jak znaleźć pracę w Belgii? Poszukiwanie pracy w Belgii

Pozostałe ulgi podatkowe

Jeżeli podatnik utrzymuje rodziców, dziadków lub rodzeństwo w wieku powyżej 65 lat, kwota wolna od podatku zwiększa się o 3270 EUR. W przypadku utrzymania pozostałych osób  – o 1630 EUR. Przy osobach niepełnosprawnych, kwota wolna od podatku zwiększa się 2 razy

Jak rozliczyć PIT z Belgii?

Osoba, która tymczasowo pracuje w Belgii, ale jej tzw. centrum zainteresowań (np. dom, rodzina czy dzieci) pozostaje w Polsce, jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej w domu. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się ulgę abolicyjną. W Polsce istnieją dwie metody obliczenia ulgi abolicyjnej:

 • wyłączenie z progresją
 • odliczenie proporcjonalne

W przypadku uzyskania dochodu w Belgii stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego.

Co to oznacza?

Osoba jest zobowiązana rozliczyć dochody uzyskane zarówno w Polsce, jak i w Belgii. Przy tym istnieje możliwość odliczenia już zapłaconego podatku za granicą, ale tylko do wysokości limitu przypadającego na dochód uzyskany za granicą. 

Jak oblicza się ten limit? 

 1. Sumujemy dochód z Polski i z zagranicy.
 2. Od sumy dochodów obliczamy podatek dochodowy wg skali (17%, jeżeli dochody roczne nie przekraczają 85 500 zł).
 3. Otrzymaną wartość mnożymy z dochodem otrzymanym za granicą, a później dzielimy przez sumę dochodów. 

Przy tej metodzie, podatnik jest zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe, nawet jeżeli w ciągu roku nie uzyskano żadnych dochodów w Polsce. 

Więcej o tym jak obliczyć ulgę abolicyjną

Ważne! Od 2021 roku weszła nowelizacja ustawy co do zniesienia ulg abolicyjnych w przypadku metody odliczenia proporcjonalnego (dotyczy m.in. osób pracujących w Belgii). Ulga abolicyjna przysługuje teraz osobom, które sumarycznie uzyskały dochód w wysokości 8000 PLN (wysokość limitu przypadającego na dochód uzyskany za granicą nie może przekraczać 1360 PLN). 

Jeśli w ciągu roku osoba osiągnęła dochody w Belgii na poziomie 8900 EUR (kwota wolna od podatku), to i tak będzie zmuszona na spłatę podatku w Polsce. Jeszcze raz podkreślamy, iż brak uzyskanych dochodów w Polsce nie zwalnia od zapłaty podatków

W przypadku, gdy zapłacony podatek zagraniczny był wyższy od polskiego, podatnik będzie zmuszony do zapłaty różnicy

Pamiętaj! Jeżeli na stałe mieszkasz w Belgii (dłużej niż 6 m-cy w ciągu roku) nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego w Polsce. 

Zwrot podatku z Belgii

Deklarację podatkową należy złożyć przed końcem kwietnia bieżącego roku za rok poprzedni. Zagraniczne dochody należy wskazać stosując:

 •  PIT-36 – działalność gospodarcza (PIT-36L – podatek liniowy)
 •  PIT/28 – ryczałt ewidencjonowany
 •  PIT/ZG – dochody z zagranicy
 •  PIT/O – odliczenia i ulgi

Do tego należy dołączyć: 

 • Loonfiche (Fiche), Loonbrief  – zestawienie wypłat od pracodawcy w Belgii  warto dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Belgii)
 • PIT od polskiego pracodawcy (jeżeli jest)
 • Akt urodzenia dziecka/małżeństwa (potrzebny do obliczenia ulg podatkowych)

Ile wynosi zwrot podatku z Belgii?

Ciężko tutaj mówić o konkretnych kwotach. Wszystko zależy od uzyskanych dochodów oraz od ulg. Polacy mogą liczyć na zwrot podatku z Belgii na poziomie 3000 – 4000 PLN (na zwrot czeka się od 3 do 6 miesięcy).  

Udostępnij: