Opublikowano: Sep 6, 2019

W jaki sposób rozliczyć PIT w przypadku pracy za granicą?

Osoby pracujące poza granicami kraju często mają wątpliwości związane z koniecznością rozliczenia PIT w Polsce. Każdy przychód osiągnięty poza granicami kraju, musi zostać udokumentowany i rozliczony, bez względu na to, jaką formę zatrudnienia podjęła osoba wykonująca pracę zarobkową. Osiągnięte przychody powinny być rozliczone z Urzędem Skarbowym znajdującym się w kraju, w którym prowadzimy gospodarstwo domowe. Wynika to z przyjętej przez Polskę konwencji MLI (ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties), której zadaniem jest „przeciwdziałać agresywnym, międzynarodowym optymalizacjom podatkowym”.

Rozliczenie PIT z pracy za granicą

PIT jest zeznaniem podatkowym, w którym każdy podatnik uwzględnia wszystkie osiągnięte w danym roku przychody oraz zawiera informację dotyczącą wysokości pobranych zaliczek. Podatnicy podejmujący jakiekolwiek zatrudnienie, muszą złożyć zeznanie podatkowe. Bez względu na to, czy podejmujemy zatrudnienie w kraju czy też poza jego granicami, powinniśmy udokumentować swoje dochody ze wszystkich miejsc, w których byliśmy zatrudnieni. 

Mimo tego, że w Polsce skala bezrobocia jest coraz mniejsza, wciąż wiele osób wyjeżdża do pracy za granicą. Często zdarza się, że są to wyjazdy do pracy sezonowej, wykonywanej np. przez kilka miesięcy w skali roku. W przypadku, gdy w ciągu jednego roku podatkowego pracowaliśmy w kilku krajach, jesteśmy zobowiązani do rozliczenia przychodu z danego kraju w tamtejszych organach skarbowych. Z kolei w Polsce podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia się ze wszystkich podejmowanych prac zarobkowych w danym roku. Jeśli więc w jednym roku podejmujemy pracę np. w Holandii, Niemczech i w Polsce, to dwóch pierwszych przypadkach zobowiązani jesteśmy do złożenia zeznania podatkowego za pracę wykonaną w tym miejscu, natomiast w Polsce rozliczyć musimy się ze wszystkich tych prac zbiorczo. Obowiązek rozliczenia przychodów z pracy zagranicznej spoczywa na pracowniku zgodnie z obowiązującymi przepisami, a każdy uzyskany przychód powinniśmy rozliczyć z fiskusem.

Jak wypełnić PIT, aby rozliczyć pracę za granicą?

Co istotne – obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Polsce dotyczy osób, które są rezydentami podatkowymi w naszym kraju. To oznacza osoby, które przebywają na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 182 dni w roku lub posiadają w kraju centrum interesów osobistych i gospodarczych (np. prowadzą tu gospodarstwo domowe lub mają tu najbliższą rodzinę, która w zgodzie z przepisami, wyznacza centrum życia osobistego).

Każdy pracownik powinien zweryfikować podstawy prawne w konkretnym kraju, w którym podjął pracę zarobkową, ponieważ wysokość zaliczek, jakie są naliczane w konkretnym kraju, może się znacznie różnić. Uzyskując przychody za granicą kraju powinniśmy wypełnić PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG (PIT – zagranica) oraz PIT/O. PIT/ZG składają podatnicy, którzy osiągnęli przychód z pracy zagranicznej, ale również te osoby, które są zatrudnione przez zagranicznego pracodawcę i otrzymują wynagrodzenie na terenie Polski. Liczba złożonych formularzy PIT/ZG powinna być równa liczbie zagranicznych źródeł dochodów podatnika (to znaczy, że jeśli podejmowaliśmy w jednym roku pracę np. w Holandii i w Niemczech, powinniśmy złożyć dwa PIT/ZG).

Ulgi dla podatników

Dla podatników przebywających za granicą, ustawa o PIT przewiduje także rozmaite ulgi. Wśród nich jest m.in. ulga abolicyjna – obowiązuje ona polskich rezydentów wykonujących prace zarobkowe wyłącznie za granicą. Tę ulgę należy wykazać w formularzu PIT/O. Dla polskich rezydentów podatkowych pracujących za granicą, ustawa przewiduje także możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem – w takiej sytuacji, niezależnie od formy rozliczenia, każdy z małżonków powinien złożyć niezależnie załącznik PIT/ZG.
Jeśli konieczność złożenia PIT-u jest dla nas problematyczna z uwagi na aktualny pobyt za granicą, warto pamiętać, że od roku 2019, niezależnie od miejsca, w którym podejmujemy prace zarobkowe, możemy rozliczyć się elektronicznie przez e-PIT. O tym, jak to zrobić przeczytacie tutaj.

Udostępnij: