Opublikowano: Oct 30, 2020

Jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech – Gewerbe

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, mają prawo do założenia działalności gospodarczej w Niemczech. Możliwe jest to także, gdy zamieszkujemy na terenie Polski, a jedynie naszą działalność gospodarczą zamierzamy wykonywać w Niemczech. Jeśli chcecie dowiedzieć się jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech, zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech

Czy Polacy mogą założyć działalność gospodarczą w Niemczech?

Założenie działalności w Niemczech jest obarczone szeregiem formalności i chociaż na początku może się to wydawać skomplikowane, to w rezultacie niemiecki system jest uporządkowany i nie taki trudny. Osobna kwestią jest zakładanie i prowadzenie spółek, ale dziś skupimy się na podstawowych informacjach dotyczących typowej działalności gospodarczej.

Generalnie osoby wykonujące pracę w Niemczech na swój rachunek są zobowiązane do założenia działalności i rozliczania się z urzędem skarbowym. Określa to niemiecka ustawa o podatki dochodowym od osób fizycznych par. 15 ust 2., która mówi, że działalność gospodarcza występuje wtedy gdy: działamy samodzielnie i na własną odpowiedzialność: działalność jest długofalowa i długoterminowa; mamy zamiar osiągnięcia zysku; wykonując działalność bierzemy udział w kształtowaniu gospodarki lokalnej.

Jak założyć Gewerbę – działalność gospodarczą w Niemczech?

By samodzielnie założyć działalność, udaj się do najbliższego Gewerbeamt, czyli urzędu do spraw gospodarczych, lub do Ordnungsamt – urzędu do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego. Tam wypełnisz niezbędne druki. W przypadku niektórych rodzajów działalności – takich jak np. praca w budownictwie – powinieneś móc wykazać, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje. Pamiętaj by mieć ze sobą ok. 30€ – rejestracja firmy jest płatna. Po rejestracji, niemiecki Urząd Skarbowy prześle do Ciebie kolejne formularze oraz Steuernummer – twój firmowy numer VAT. Zazwyczaj na list czeka się ok. 2-3 tygodni.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia działalności?

W celu założenia działalności gospodarczej w Niemczech, udajemy się do lokalnego urzędu ds. gospodarki (das Gewerbeamt). Wraz z dowodem osobistym i zaświadczeniem o miejscu zameldowania (np. w Polsce), wypełniamy odpowiedni formularz, określający rodzaj działalności, miejsce jej wykonywania (musimy wskazać adres siedziby naszej działalności w Niemczech). Ponadto wnosi się niewielką opłatę meldunkową (20-30€). Co ważne dla wykonywanie szeregu zawodów w Niemczech, głównie rzemieślniczych, musicie mieć dyplom mistrzowski, lub wykazać 6 lat pracy w danym zawodzie, np. w formie świadectwa pracy. Odpowiednie dokumenty musimy mieć przetłumaczone na język niemiecki.

Lista zawodów rzemieślniczych, dla których wymagany jest dyplom mistrzowski lub udokumentowane 6 lat pracy w zawodzie.

Ile kosztuje założenie działalności gospodarczej w Niemczech?

Wykonywanie wielu zawodów w Niemczech może się wiązać z obowiązkową rejestracją i odprowadzeniem składek w izbach przemysłowo-handlowych (IHK) lub izbach rzemieślniczych (die Handswerkskammer). Po zarejestrowaniu działalności, zostaniecie o tym przez nie poinformowani.

Osobną kwestią jest urząd skarbowy i konieczność odprowadzania podatków. Przy działalności gospodarczej dotyczą Was trzy rodzaje podatków: podatek dochodowy (Einkommensteuer), podatek od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) oraz podatek obrotowy (Umsatzsteuer).

Kwota wolna od podatku w Niemczech to 8.600,00€, a stawka podatku dochodowego waha się od 6% do 42% w zależności od dochodów. Przekraczając dochód 24.500,00€ płacimy także niewielki podatek od zysku z działalności gospodarczej wg wzoru:

Dochód z działalności gospodarczej x 3,5% x stawka podatku od działalności gospodarczej = podatek od działalności gospodarczej.

Podatek ten wlicza się jednak na poczet podatku dochodowego.

Trzecim podatkiem jest podatek obrotowy (niem. Umsatzsteuer), który dla drobnych przedsiębiorców nalicza się od kwoty powyżej 22.000,00€. Jest to odpowiednik naszego VAT i wynosi 7% albo 19%.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Oprócz podatków, zobowiązani jesteśmy odprowadzać państwowe lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie emerytalne. Ich stawki są zmienne, zależą np. od stanu zdrowia i wybranej taryfy (przy ubezpieczeniu prywatnym). Świadczenia na ubezpieczenie emerytalne wahają się od 79,60€ do 1054€.

Czy warto prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech / Gewerbe?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech ma sens, jeżeli jest to wasze wyłączne lub główne miejsce wykonywania działalności. Stawki za usługi, na bogatym rynku niemieckim są znacznie wyższe niż w Polsce, oczywiście w obrocie mamy do czynienia z walutą Euro. Korzyści wynikające z działalności w Niemczech to przede wszystkim znacznie większe zarobki. Firmy jednoosobowe mogą korzystać z uproszczonych procedur po rozpoczęciu działalności i przed osiągnięciem zysku do 50 000€ i obrotach do 500 000€.

Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Was tematem podjęcia działalności gospodarczej w Niemczech. Wielu naszych rodaków poszło tą drogą i z powodzeniem prowadzi firmy na rynku niemieckim. Pamiętajcie jednak, że prowadząc działalność należy, przynajmniej na początku współpracować z firmą księgową, która poprowadzi Was przez zawiłości niemieckich przepisów, które w naszym tekście mogliśmy przedstawić tylko w skrócie.


Udostępnij: