Opublikowano: May 30, 2019

Podatek kościelny w Niemczech

Woman praying in the church

Finansowanie Kościoła jest w Niemczech uregulowane prawnie. Każda wspólnota wyznaniowa, która ma status podmiotu posiadającego osobowość prawną, może pobierać od swoich wiernych podatek kościelny. Dzięki temu podatkowi, finanse Kościoła są jawne, a wierni mogą korzystać z usług sakramentalnych za darmo.

Kto może pobierać podatek kościelny w Niemczech?

W Niemczech, wspólnoty wyznaniowe uprawnione do pobierania podatku kościelnego to przede wszystkim kościół ewangelicki, katolicki, starokatolicki i wspólnoty żydowskie. Kościołowi prawosławnemu oraz muzułmanom nie przysługują wpływy z tego podatku. Mogą natomiast pobierać opłaty członkowskie od swoich wyznawców. Państwo niemieckie za “obsługę” podatku kościelnego pobiera od wspólnot religijnych 3% ich wpływów.

Ile wynosi podatek kościelny w Niemczech?

Podatek kościelny czyli Kirchensteuer zależy od przepisów w poszczególnych krajach związkowych. W większości przypadków wynosi on 9% wartości podatku dochodowego. Wyjątek stanowią Bawaria i Badenia Witenbergia, gdzie stawka wynosi 8%. W niektórych landach Kościół określa minimalną stawkę podatku kościelnego. Najczęściej jest to około 36€.
Dla ułatwienia formalności pracodawcy, podatek kościelny jest naliczany w zależności od miejsca pracy, a nie miejsca zamieszkania.

Kto musi płacić podatek kościelny?

Obowiązek zapłaty podatku kościelnego w Niemczech, ma każdy członek wspólnoty religijnej, a człowiek staje się nim z chwilą chrztu. Każdy katolik czy ewangelik mieszkający na stałe w Niemczech musi więc odprowadzać ten podatek, oczywiście jeżeli odprowadza również podatek dochodowy.
W przypadku Polaków emigrujących do Niemiec, w trakcie meldunku, niemieckie urzędy skarbowe domyślnie przyjmują, że Polacy są katolikami, należą więc do wspólnoty religijnej i są zobowiązani do płacenia podatku.

Czy można uniknąć płacenia podatku kościelnego?

Warto pamiętać, że nawet jeśli nie praktykujemy wiary, jesteśmy tak czy inaczej wpisani jako członkowie kościoła i podlegamy obowiązkowi odprowadzania Kirchensteuer. W przypadku, gdy urząd skarbowy błędnie odnotuje naszą przynależność do Kościoła, można potwierdzić nasze członkostwo w danej wspólnocie okazując dokument stwierdzający przynależność do wyznania, czyli najlepiej akt chrztu.
Jedynym sposobem na całkowite uniknięcie płacenia podatku kościelnego jest wypisanie się z Kościoła i przedłożenie odpowiednich dokumentów to potwierdzających, urzędowi skarbowemu. Należy jednak pamiętać, że występując z Kościoła na terenie Niemiec, będziemy traktowani jako ateiści również na terenie Polski.
 

Udostępnij: