Opublikowano: Jan 30, 2023

Podatki we Francji – wszystko co musisz wiedzieć

Według danych z raportu International Tax Competitiveness Index 2022 francuski system podatkowy zajmuje ostatnie, czyli 38 miejsce w rankingu. Po raz kolejny został najsłabiej oceniony na tle pozostałych państw OECD. Jak rozliczyć podatki we Francji? Sprawdź!

Rozliczanie podatku za pracę we Francji

Przy omawianiu zasad rozliczania podatków za pracę we Francji należy odnieść się do umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej (Dz. U. z 1977 r. nr 1, poz. 5 z późń. zm) w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Wedle ustaleń, wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy we Francji uzyskane przez polskiego rezydenta podatkowego, podlega opodatkowaniu we Francji

Istnieje pewne odstępstwo od tej reguły dla podatników spełniających wszystkie poniższe warunki (art. 15 ust. 2 umowy):

  1. Łączny pobyt podatnika w państwie świadczenia pracy nie przekracza 183 dni w danym roku podatkowym.
  2. Pracodawca wypłacający wynagrodzenie nie posiada miejsca zamieszkania/siedziby w państwie świadczenia pracy.
  3. Wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w państwie wykonywania pracy.

Jeśli podatnik spełnia wszystkie te warunki, wówczas może rozliczać się z francuskiego wynagrodzenia w Polsce. 

Praca we Francji – kwota wolna od podatku

Stawki podatku dochodowego dla rezydentów Francji w 2023 roku będą wyglądać następująco:

Roczny dochód podlegający opodatkowaniu na osobęKwota wolna od podatku
poniżej 10 777 EUR0%
10 777 – 27 478 EUR11%
27 479 – 78 570 EUR30%
78,571 – 168,994 EUR41%
powyżej  168 994 EUR45%

Osoby niebędące rezydentami Francji opodatkowane są stawką minimalną, która wynosi obecnie 20%

Ważne! Każdy nierezydent ma prawo do wystąpienia o rozliczenie podatku według stawki uśrednionej. Aby móc się odwołać, podczas składania deklaracji powinien przedstawić wykaz wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku (również tych zagranicznych) oraz pobieranych ulg. Jeśli okaże się, że stawka uśredniona jest mniej korzystna dla podatnika, wówczas rezygnuje się z jej zastosowania. 

Podatki we Francji – jak rozliczyć PIT?

Przed 2019 rokiem, pracodawcy byli zwolnieni z obowiązku rozliczania podatków swoich pracowników. Osoby zatrudnione w firmie musiały same o to zadbać – pilnować terminów i wpłacać należności u organów skarbowych. Jednak od 1 stycznia 2019 francuski rząd wprowadził rewolucyjną zmianę w prawie podatkowym. Mowa o zasadzie Pay As You Earn w skrócie PAYE, w myśl której to pracodawca potrąca zaliczkę od podatku dochodowego z wynagrodzenia pracownika tzw. l’impôt sur le revenu. Formalności związane z rozliczaniem i opłacaniem podatków również leżą po stronie pracodawcy. 

Składanie deklaracji podatkowej we Francji

Istnieją dwa formularze deklaracji podatkowej czyli tzw. Déclaration des revenus:

  1. Dla rezydentów (Services des impôts des particulier – SIP)
  2. Dla nierezydentów (Service des impôts des particuliers non-résidents – SIPNR)

Osoba, która po raz pierwszy rozlicza się z podatków we Francji powinna wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go do urzędu skarbowego. Oprócz tego, należy przesłać e-formularz, który można znaleźć na stronie www.impots.gouv.fr (Cerfa n°10330*16 Autre numéro: 2042). 

Przy następnych okresach rozliczeniowych, podatnik otrzymuje deklarację częściowo wypełnioną przez urząd skarbowy (déclaration préremplie). Koniecznym jest sprawdzenie czy treść deklaracji nie zawiera błędów. Podatnik winien nanieść poprawki, jeśli dane się nie zgadzają bądź uległy zmianie od ostatniego okresu rozliczeniowego (np. zmiana statusu czy miejsca zamieszkania).

Jest to powszechna forma składania deklaracji podatkowej wśród osób, które nie posiadają dostępu do Internetu, osób starszych lub niepełnosprawnych. 

Podatki we Francji – deklaracja podatkowa przez Internet

Od 2019 r. obowiązkowe jest składanie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną (dot. podatników posiadających taką możliwość). Podstawowym dokumentem przy rozliczeniu podatkowym jest deklaracja 2042 wraz z załącznikiem 2041-e. Owy dokument jest dedykowany zarówno rezydentom, jak i nierezydentom.

Tak samo jak w przypadku deklaracji tradycyjnej, treść deklaracji internetowej jest już wstępnie wypełniona (wynagrodzenie, zasiłki, sytuacja rodzinna). Puste pola formularza powinien wypełnić podatnik. 

Od 10 kwietnia 2019 roku funkcjonuje serwis deklaracji podatkowych on-line. Za jego pośrednictwem, dla każdego podatnika we Francji tworzy się Profil indywidualny. Aby się do niego zalogować należy wejść tutaj i zalogować się przy użyciu 13-cyfrowego numeru fiskalnego oraz hasła. Po zalogowaniu, strona od razu przekieruje nas do wstępnie wypełnionej deklaracji oraz deklaracji do samodzielnego wypełnienia. Jeśli dane w dokumencie posiadają błędy, należy je skorygować w polu note d’information. Po zatwierdzeniu zmian można przesłać deklarację. 

Ostateczne terminy składania deklaracji podatkowej we Francji 2023

Dokładne terminy składania deklaracji za dany okres rozliczeniowy dostępne są na francuskiej stronie rządowej. W poniższej tabeli zebraliśmy daty obowiązujące w 2023 roku oraz terminy wydania avis d’impot, czyli pisma zwrotnego od organów podatkowych wskazującego m.in. wysokość podatku.  

KtoTermin złożenia deklaracji podatkowej we Francji w 2023 roku
Osoby składające deklarację w formie papierowej (cała Francja)30 maj 2023 r. (do godziny 23:59)
Osoby składające deklarację internetową (departamenty 1-19)23 maj 2023 r. (do godziny 23:59)
Osoby składające deklarację internetową (departamenty 20-54)30 maj 2023 r. (do godziny 23:59)
Osoby składające deklarację internetową (departamenty 54-976)7 czerwca 2023 (do godziny 23:59)
Dla rezydentów przebywających poza Francją 23 maj 2023 r. (do godziny 23:59)
Termin otrzymania Avis d’impot
Dla osób, które otrzymają zwrot podatku:między 24 lipca a 4 sierpnia 2023 r. (deklaracja internetowa)między 28 lipca a 30 sierpnia 2023 r. (deklaracja papierowa)
Dla osób, które nie mają nic do zapłaty:między 24 lipca a 4 sierpnia 2023 r. (deklaracja internetowa)między 1 a 30 sierpnia 2023 r. (deklaracja papierowa)
Dla osób, które powinny dopłacić wyznaczoną należność do kwoty podatku:między 28 lipca a 4 sierpnia 2023 r. (deklaracja internetowa)między 4 a 25 sierpnia 2023 r. (deklaracja papierowa)

Ważne! Polski rezydent podatkowy, który otrzymał dochód we Francji rozlicza się w kraju wykonywania pracy. Jednak należy pamiętać, że dochody otrzymane we Francji powinny zostać uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce. Aby to uczynić, należy wypełnić i dostarczyć PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG. 

Źródło: https://www.aide-declaration-impot.fr/dates-limites-de-la-declaration-de-revenus-2023/ 

Podatki we Francji – zmiany w 2023 roku

Początek Nowego Roku przynosi wiele zmian, również w prawie podatkowym. 

  • Wzrost kwoty podatku od nieruchomości – inflacja przyczyniła się do podniesienia cen czynszu aż o 7,1% m.in. w Paryżu, Grenoble i kilku innych miastach.
  • Wprowadzenie “dodatku paliwowego” – jest to forma pomocy finansowej dla osób o niskich dochodach, które są zmuszone dojeżdżać do pracy własnym samochodem. Mówi się o kwocie rzędu 100 EUR
Mailing
 Euro-Tax.pl
 Euro-Tax.pl
 Euro-Tax.pl
 Euro-Tax.pl

Powiązane wpisy:

Udostępnij: