Opublikowano: Feb 26, 2020

Przekroczenie czasu pracy kierowcy we Francji

Przekroczenie czasu pracy kierowcy we Francji

Czas pracy kierowcy zawodowego we Francji podlega ścisłych regulacjom prawnym. Francuska Inspekcja Pracy jest w tym temacie wyjątkowo surowa. Kontrole kierowców na francuskich drogach są powszechne, dlatego warto znać aktualne przepisy i ich przestrzegać. W artykule opisujemy jakie są normy czasu pracy i jakie są możliwe kary za przekroczenie czasu pracy kierowcy we Francji. 

Podstawa prawna

Czas pracy kierowcy pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, reguluje we Francji unijna ustawa z 2007 roku. Przepisy dotyczą zarówno niezależnych przewoźników, jak i pracowników firm transportowych, również tych zagranicznych, np. z Polski. 

Czas pracy kierowcy we Francji 

Przepisy określają normy dzienne i tygodniowe:

  • Maksymalny czas prowadzenia pojazdu nie może być większy niż 9 godzin dziennie. Ten czas może być przedłużony do 10 godzin w ciągu maksymalnie 2 dni w tygodniu.
  • Tygodniowa norma nie może wynosić więcej niż 56 godzin lub 90 godzin w ciągu dwóch tygodni. 

Przerwy w pracy 

Przerwy w czasie jazdy są obowiązkowe. Zgodnie z prawem po 4,5 godziny jazdy należy zrobić 45-minutową przerwę na odpoczynek lub 15-minutową i kolejną 30-minutową. 

Odpoczynek po zakończeniu pracy jest również uregulowany. Kierowca we Francji powinien mieć możliwość każdego dnia odpocząć przez co najmniej 11 godzin z rzędu. Ten czas może być skrócony do 9 godzin maksymalnie przez 3 dni w tygodniu.

Przekroczenie czasu pracy kierowcy we Francji 

Nieprzestrzeganie norm czasu pracy lub niestosowanie się do obowiązkowych przerw grozi wysokimi karami finansowymi. Grzywnę musi zapłacić kierowca lub pracodawca – w zależności kto jest odpowiedzialny za łamanie przepisów.

Grzywna w wysokości 135€ może być nałożona za:

  • Przekroczenie dziennej normy czasu pracy o 2 godziny
  • 6 godzin nieprzerwanej jazdy
  • Tygodniowy odpoczynek krótszy niż 45 godzin
  • Codzienny odpoczynek krótszy niż 11 godzin

Grzywna w wysokości 1500€ może być nałożona za:

  • Nieprzerwaną jazdę powyżej 6 godzin
  • Przekroczenie dziennej normy czasu pracy o ponad 2 godziny
  • Dzienny czas odpoczynku krótszy niż 6 godzin
  • Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy o 14 godzin

Grzywna w wysokości 750€ może zostać również nałożona na kierowców pojazdów poniżej 3,5 ton, którzy nie posiadają Indywidualnej Książki Kontroli (LIC – livret individuel de contrôle) czasu pracy. 

Zdarzyły Wam się kontrole na francuskich drogach?


Udostępnij: