Opublikowano: Sep 3, 2020

Przeprowadzka do Danii – Formalności krok po kroku

Decyzja o wyjeździe do pracy powinna być dobrze przemyślana, a sama podróż odpowiednio zaplanowana. Brak przygotowania może doprowadzić nie tylko do problemów finansowych, ale nawet prawnych. Jeśli więc wybierasz się do pracy w Danii, szczególnie jeśli robisz to bez asysty agencji pracy, przeczytaj zbiór najważniejszych formalności, których należy dopilnować! Przeprowadzka do Danii – krok po kroku!

przeprowadzka do Danii

Wyjazd do Danii nie przekraczający 3 miesięcy

Polacy, tak jak reszta obywateli Unii Europejskiej, mają prawo przebywać w Danii bez potrzeby rejestracji swojego pobytu w żadnym z urzędów, jeśli jest to wyjazd turystyczny. Jeśli jednak znudzi Ci się zwiedzanie i zaczniesz aktywnie poszukiwać pracy, możesz okres pobytu bez rejestracji wydłużyć do 6 miesięcy. Pamiętaj jednak, aby w momencie podjęcia zatrudnienia zarejestrować swoją obecność w Danii.

Krok 1: Rejestracja pobytu w Statsforvaltning

Urząd Administracji Państwowej – Statsforvaltning (oddział właściwy dla miejsca zamieszkania) jest organem odpowiedzialnym za wystawienie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Zarówno Tobie, jak i Twojej rodzinie jeśli planujesz pracować w tym kraju dłużej niż 3 miesiące.

Wniosek o zarejestrowanie pobytu w Danii składać można na 3 sposoby:

 1. osobiście w Urzędzie Wojewódzkim w Danii
 2. drogą pocztową lub elektroniczną
 3. za pośrednictwem duńskiej placówki dyplomatycznej w Polsce (Ambasada Królestwa Danii w Polsce, ul. Marszałkowska 142, Warszawa)

Najczęściej wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku, do pobrania tutaj.
 • ważny paszport lub dowód osobisty
 • 1 fotografia paszportowa
 • umowa o pracę
 • dokumentacja posiadania środków na sfinansowanie pobytu, np. wyciąg z konta bankowego prowadzonego na Twoje nazwisko, nie starszy niż 14 dni
 • dla członków rodziny pracownika: dokumentacja pokrewieństwa w postaci aktu ślubu dla małżonka oraz aktów urodzenia dla dzieci

Pamiętaj, że możesz poprosić urzędnika o pomoc w kompletowaniu dokumentacji. Jeżeli potrzebujesz wskazówek lub wyjaśnień, które z zaświadczeń dotyczą akurat Ciebie, z pewnością uzyskasz taką informację na miejscu. Na decyzję najczęściej czeka się około 2-3 tygodnie. Po tym czasie dokumenty z decyzją zostaną przysłane pocztą na duński adres podany przez Ciebie w formularzu.

Krok 2: Uzyskanie numeru CPR

Obywatele kraju UE, oprócz rejestracji w Statsforvaltning, mają obowiązek zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Ludności – CPR, jeśli chcą przebywać w Danii przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Rejestracji w rejestrze CPR dokonuje się w Urzędzie ds. Ewidencji Ludności – Folkeregistret, w gminie miejsca zamieszkania. Należy to zrobić w ciągu pięciu dni po otrzymaniu zaświadczenia o rejestracji z Statsforvaltning. Dzięki rejestracji w tym urzędzie otrzymujemy tytuł do ubezpieczenia oraz możliwość korzystania z państwowej służby zdrowia.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o rejestracji pobytu
 • dowód tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport lub podobny dokument)
 • dokument potwierdzający adres zamieszkania – np. umowa najmu lub rachunki
 • akt małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci

Rejestrując się w rejestrze CPR będziesz także zobligowany do wyboru lekarza. Otrzymasz kartę ubezpieczenia zdrowotnego – tzw. żółtą kartę – Sundhedskort. Zawiera ona duński numer CPR czyli odpowiednik numeru PESEL oraz imię, nazwisko i adres lekarza. Karta daje Ci prawo do korzystania z usług służby zdrowia dokładnie na takich samych zasadach jak obywatelom Danii.

Krok 3: Karta podatkowa w Danii

Ostatnim krokiem związanym z zalegalizowaniem pobytu i pracy w Danii jest wizyta w Urzędzie Podatkowym – SKAT. Ten, na podstawie umowy o pracę z duńskim pracodawcą, wydaje kartę podatkową na dany rok. Zawiera ona informacje na temat wysokości podatku, jaki pracodawca jest zobowiązany odprowadzać. Aby otrzymać kartę podatkową, musisz zwrócić się do Duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT) i poinformować o średnich planowanych zarobkach w nadchodzącym roku. Oryginał karty wysyłany jest do pracodawcy, kopię otrzymasz Ty.

Rejestracja polskiego samochodu w Danii

Interesuje Cię przeprowadzka do Danii samochodem? Jeśli planujesz tam pobyt dłuższy niż 185 dni, musisz poinformować o tym fakcie Urząd Podatkowy – SKAT jeszcze zanim przekroczysz granicę. Wystarczy:

 • wypełnić ten formularz przez internet
 • zarejestrować auto w przeciągu 30 dni od przyjazdu w miejscowym SKAT

Można także złożyć podanie o warunkową jazdę na polskich numerach rejestracyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie SKAT.

ICS w Danii – pomoc przy załatwianiu formalności

Jeśli jesteś zdezorientowany ilością formalności – nie martw się! Na prośby o pomoc w wypełnianiu formularzy i udzielaniu dodatkowych informacji, czekają biura zajmujące się obsługą cudzoziemców planujących pracę w Danii. Wszystkie powyższe formalności można załatwić w jednym 4 centrów obsługi ICS – International Citizen Service: w Kopenhadze, Odense, Aarhus lub Aalborg. Usługi świadczone są tam w języku angielskim.


Gotowy do przeprowadzki do Danii? Sprawdź aktualne oferty pracy!


Udostępnij: