Opublikowano: Jul 22, 2022

Przeprowadzka do Hiszpanii – co musisz wiedzieć?

Przeprowadzka do Hiszpanii może wprowadzić w nasze życie wiele zamieszania. Zanim jeszcze opuścimy kraj, pojawia się stres i niepewność. Nie tylko rozłąka z rodziną, ale też ogrom formalności spędza sen z powiek. Aby jednak uniknąć niepotrzebnych nerwów, warto odpowiednio wcześniej przygotować wszystkie potrzebne dokumenty. Jakie formalności należy załatwić przed i po przyjeździe do Hiszpanii? Dowiedz się, jak rozpocząć nowe życie w Hiszpanii.

Przeprowadzka do Hiszpanii

Krok 1: Tarjeta de Identidad de Extranjero (DNI)

Legitymacja Cudzoziemca  Tarjeta de Identidad de Extranjero – to imienny i niezbywalny dokument tożsamości, który potwierdza legalny pobyt cudzoziemców w Hiszpanii. Wydawany jest tylko cudzoziemcom, którzy mogą legalnie przebywać w Hiszpanii. 

Wszyscy cudzoziemcy, którzy otrzymali wizę lub zezwolenie na pobyt w Hiszpanii na okres dłuższy niż sześć miesięcy, mają prawo i obowiązek uzyskania Karty Tożsamości Cudzoziemca. Osoby niepełnoletnie nie muszą jej wyrabiać, ponieważ widnieją na dowodzie tożsamości cudzoziemca swoich rodziców, bądź opiekunów. 

Okres ważności Legitymacji Cudzoziemca jest zawsze równy ważności wizy lub zezwolenia na pobyt uzasadniającego jego wydanie. Po wygaśnięciu dokumentu można go przedłużyć, pod warunkiem że przedłuży się również okres ważności wizy lub zezwolenia na pobyt.

>> Więcej informacji <<

Krok 2: Número de Identificación de Extranjero (NIE)

Numer Identyfikacyjny Cudzoziemca jest imiennym i niezbywalnym numerem o charakterze nadawanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jest odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. 

Nadaje się go cudzoziemcom posiadającym wizę lub zezwolenie na pobyt. Widnieje na wszystkich dokumentach przypisanych do imigranta. Jest wymagany we wszelkiego rodzaju formalnościach lub czynnościach urzędowych o charakterze gospodarczym lub zawodowym.

Krok 3: Wpis do rejestru gminy

Należy również pamiętać, o dokonaniu rejestracji w rejestrze administracyjnym. Taki rejestr zawiera dane identyfikacyjne wszystkich mieszkańców gminy. Rejestracja w rejestrze uprawnia zainteresowanego do bycia mieszkańcem określonej gminy.

Zgodnie z prawem hiszpańskim każda osoba mieszkająca w Hiszpanii, krajowa lub zagraniczna, ma obowiązek zarejestrowania się w gminie, w której mieszka.

Przeprowadzka do Hiszpanii – Pozostałe formalności

Dokument ten pozwala na korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej w Hiszpanii, która jest zarezerwowana tylko dla cudzoziemców, którzy są zarejestrowani i wykazują dowód posiadania rezydencji podatkowej w tym kraju.
Karta zdrowia jest wymagana w ośrodku zdrowia przypisanym do adresu zamieszkania w Hiszpanii. Tam specjaliści z Jednostki Administracyjnej wskażą niezbędny dokument w konkretnym przypadku. Można również przyspieszyć ten proces, prosząc o kartę na stronie internetowej, o ile dysponujemy elektronicznym certyfikatem DNI lub podpisem cyfrowym.

 • Wpis do Centralnego Rejestru Cudzoziemców (Registro Central de Extranjeros)

Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, którzy zamierzają mieszkać w Hiszpanii przez okres dłuższy niż trzy miesiące, są zobowiązani do złożenia wniosku o rejestrację w Centralnej Ewidencji Cudzoziemców.Procedurę tę można wykonać na posterunku policji prowincji, w której mieszkasz.

 • Zapisanie dzieci do szkoły

Po przybyciu do Hiszpanii dzieci w wieku 6 lat i starsze mają natychmiastowy dostęp do bezpłatnej szkoły publicznej.

Podręczniki, materiały szkolne i zajęcia pozalekcyjne (takie jak zajęcia sportowe lub plastyczne) muszą być opłacane przez rodziców, chociaż w niektórych wspólnotach autonomicznych rada miasta częściowo pokrywa koszty, a w niektórych przypadkach pokrywa je całkowicie.

Istnieją również szkoły publiczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład dla dzieci z trudnościami w nauce z powodu problemów psychologicznych, emocjonalnych lub behawioralnych.

Zapisy odbywają się zazwyczaj na początku roku, między lutym a kwietniem; chociaż termin może się różnić w zależności od regionu.

Przeprowadzka do Hiszpanii – Co jeszcze musisz wiedzieć?

 • Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa jazdy kraju pochodzenia przez pierwsze 6 miesięcy pobytu w Hiszpanii. Pod koniec okresu należy rozpatrzyć hiszpańskie prawo jazdy;
 • Hiszpański rząd, a także wiele prywatnych instytucji i organizacji pozarządowych (NGO) oferuje usługi wsparcia dla imigrantów w celu ułatwienia ich adaptacji ;
 • Przed wyjazdem należy przygotować szereg niezbędnych dokumenty (ważny paszport, zaświadczenie o niekaralności, numer ubezpieczenia zdrowotnego, poświadczenie o motywie podróży do Hiszpanii, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej).

Sprawdź też: jak pakować rzeczy do przeprowadzki?

Jak uzyskać hiszpańskie obywatelstwo?

Hiszpańskie obywatelstwo może otrzymać osoba, która:

 • mieszka wystarczająco długo na terenie Hiszpanii, tj. ponad 10 lat
 • poślubiła obywatela Hiszpanii
 • jest potomkiem obywatela Hiszpanii

Jednak, aby uzyskanie hiszpańskiego obywatelstwa było w ogóle możliwe należy najpierw ubiegać się o prawo do stałego pobytu. Taki wniosek może złożyć osoba, która mieszkała i pracowała w Hiszpanii przez ostatnie 5 lat (bez przerwy). 

Oprócz tego, przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie hiszpańskiego obywatelstwa, sprawdza się ilość zasobów pieniężnych dla interesanta i jego rodziny. Bierze się pod uwagę emeryturę, stypendia, stałe wynagrodzenie za pracę itd. 

Składając wniosek o hiszpańskie obywatelstwo należy zebrać wszystkie potrzebne dokumenty. Są to:

 • ważny paszport 
 • zaświadczenie o niekaralności 
 • umowa o pracę lub rachunek czynszowy (jako dowód na legalny pobyt w Hiszpanii)
 • dokument zawarcia małżeństwa lub świadectwo rozwodowe
 • zaświadczenie lekarskie

Powiązane wpisy:

Udostępnij: