Opublikowano: Dec 15, 2020

Rozwód w Holandii – procedury i koszty

Z powodu pandemii praktycznie cały świat był zmuszony do zamknięcia się w domach. Niestety ten fakt przełożył się na zwiększenie liczby rozstań i rozwodów. A jak wygląda procedura rozwodowa w Holandii? Przeczytaj jak złożyć pozew o rozwód w Holandii!

Jak wynika z najnowszych danych (za 2019 rok), w Holandii na 1 tys. zawartych małżeństw przypada ok. 500 rozwodów. Tendencja taka już mało kogo dziwi. Młode społeczeństwo podchodzi do tego zupełnie z innej strony niż starsze pokolenia. “Raz na zawsze” – tak na pewno nie powiemy o współczesnym związku małżeńskim.

Stawki minimalne w Holandii – czym jest wiekówka?

Rozwód w Holandii dla Polaków

Jeśli mieszkasz na stałe w Holandii, ale nie posiadasz jeszcze obywatelstwa tego kraju wciąż masz prawo na złożenie wniosku do sądu o rozwód. Procedura jest identyczna dla wszystkich mieszkańców Holandii.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód tożsamości/paszport
 • meldunek
 • oświadczenie o zatrudnieniu w Holandii (np. umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy)

Natomiast, jeśli mówimy o podziale majątku, wtedy sprawa najczęściej jest kierowana do Polski.

Najlepiej od razu między sobą dojść do porozumienia bez uczestnictwa trzeciej strony, czyli rozprawy sądowej, ponieważ usługi adwokata/notariusza w Holandii sporo kosztują. Honorarium tych osób waha się od 150-200 euro/za godzinę

Zastanawiasz się nad wyjazdem do Holandii? Sprawdź najnowsze oferty pracy.

Procedura rozwodu w Holandii. Jak się rozwieść?

Na ogół, małżeństwo nie musi podawać powodu rozwodu. Wystarczy powiedzieć, że nie chcemy więcej być małżeństwem. W odróżnieniu od Polski, w Holandii rozwód jest orzekany bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa. 

Jeśli osoby rozstają się bez wzajemnych pretensji, sąd natychmiast wystawia decyzję i wysyła pod wskazany adres. Osoby nie muszą ponownie stawić się do sądu. W przypadku podziału majątku, dzieci i wypłaty alimentów sprawa się przedłuża (niekiedy nawet o rok).

Zatrudnienie w Holandii – niezbędne formalności do załatwienia

Formy związku w Holandii

 W Holandii należy rozróżniać kilka rodzajów rozwodów. Głównie dlatego, że istnieje kilka różnych możliwości zawarcia ślubu:

 • tradycyjne małżeństwo (jak w Polsce) – huwelijk
 • zarejestrowany związek małżeński – geregistreerd
 • partnerstwo domowe (głównie polega na współdzieleniu jednego mieszkania, wciąż to jest oficjalny związek) – wettelijke samenwonen  
 • kontrakt wspólnego życia (tzw. umowa partnerska zawarta przed notariuszem) – samenleving contract 

Wszystkie wyżej opisane rodzaje małżeństwa, oprócz tradycyjnego nie potrzebują sądu. Wystarczy podpisać odpowiednie oświadczenie przed notariuszem. 

Natomiast kiedy mówimy o tradycyjnym małżeństwie, rozwieść się można na 2 sposoby:

 • tradycyjny rozwód (razem z podziałem majątku, wypłatą alimentów itd.)
 • separacja (osoby prawnie pozostają małżeństwem, ale nie mieszkają razem)

Po wypełnieniu tego formularza, można sprawdzić jakie dokumenty należy złożyć do sądu w przypadku rozwodu.

Ile trzeba zapłacić za rozwód w Holandii?

Jak wspomniano na początku, w określonych przypadkach musimy skorzystać z usług adwokata. Chociaż istnieje możliwość złożenia wniosku na wsparcie finansowe od państwa w kwestii pokrycia kosztów postępowań sądowych.

Do tego dochodzi opłata sądowa – ok. 300 euro.

Alimenty na dzieci w Holandii

W Holandii płaci się alimenty na dziecko oraz niekiedy tzw. alimenty partnerskie (czyli na rzecz byłego małżonka). Alimenty na dziecko są najczęściej wypłacane do 18 roku życia. Kwoty są ustalane indywidualnie, najczęściej jest to koszt 200-300 euro/miesięcznie.

Alimenty partnerskie wypłaca osoba, która zarabia więcej. Okres wypłaty alimentów wynosi połowę czasu trwania małżeństwa, ale nie dłużej niż 5 lat. Kwota alimentów jest uzależniona od rocznego dochodu obu stron.

 Przeczytaj o tym jak rozliczyć podatek w Holandii

Pierwsze formalności po rozwodzie

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o rozwodzie należy zgłosić ten fakt do:

 • urzędu skarbowego
 • urzędu gminy
 • SVB (odpowiednik ZUS), w przypadku odprowadzania wspólnych składek emerytalnych
Udostępnij: