Opublikowano: Aug 10, 2016

Służba zdrowia w Austrii

Jak wiadomo, każde państwo Unii Europejskiej rządzi się swoimi prawami, warto więc być świadomym istniejących różnic, aby spokojnie korzystać z dostępnych usług – między innymi usług medycznych. Po lekturze poniższego artykułu, nie będziecie mieć żadnych obaw przed wizytą u lekarza w Austrii. Jak działa służba zdrowia w Austrii?

Służba zdrowia w Austrii

Służba zdrowia w Austrii dla pracownika oddelegowanego przez polskiego pracodawcę

Jeśli opłacasz składki na NFZ w Polsce, masz również prawo do skorzystania z opieki medycznej w Austrii – tak działa prawo Unii Europejskiej. Ale co ważne, należy pamiętać, aby korzystać na miejscu tylko z tych placówek, które podpisały umowę z tamtejszą kasą chorych (tak, jak w Polsce). To wszystko aby uniknąć niespodziewanych kosztów na emigracji.

Musisz też pamiętać, że nie każdy rodzaj pomocy medycznej jest dostępny w ramach ubezpieczenia NFZ – możesz korzystać z placówek tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Nie możesz poddać się zabiegowi, które wykonuje się planowo, tak jak np. usunięcie pieprzyka czy konsultacja okulistyczna.

Osoby, które nie mają wykupionych dodatkowych ubezpieczeń, mogą w przypadku poważnego wypadku zostać obciążone kosztami np. akcji ratunkowych!

Udając się do lekarza lub szpitala, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia: Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz odpowiedni formularz typu E, który należy pobrać przed wyjazdem z właściwego oddziału NFZ w przypadku oddelegowania lub pracy.

Pamiętaj! Karta EKUZ nie gwarantuje zwrotu wszystkich kosztów leczenia. Jeśli jedziesz do Austrii jako pracownik delegowany lub turysta, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie, aby uniknąć przykrych niespodzianek – akcja poszukiwawcza i ratownicza to koszt ok. 10 000 zł, doba w szpitalu na oddziale intensywnej opieki ok. 4000 zł – EKUZ nie zapewnia refundacji takich usług!

Zapomniałeś karty EKUZ?

Sprawa nieco się skomplikuje, gdy nie masz karty EKUZ w Austrii. Jednak jeśli w Polsce jesteś ubezpieczony, to w tym przypadku NFZ owszem, zwróci Ci koszty leczenia, ale z reguły już po powrocie do kraju i po zapłaceniu wcześniej przez nas samodzielnie rachunku za daną usługę. A bywają one w Austrii naprawdę wysokie (ale o tym później).
Oczywiście starając się o zwrot kosztów leczenia w NFZ, musisz dołączyć rachunek wystawiony przez zagraniczny szpital czy ośrodek.

Pracownik zatrudniony w Austrii

W Austrii ubezpieczenie zdrowotne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy zatrudniony posiada takie ubezpieczenie, zapewnione przez pracodawcę. Składki ubezpieczeniowe są potrącane bezpośrednio z Twojej pensji i wypłacane do Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych razem z wkładem, który jest wypłacany przez pracodawcę. Wysokość opłaty zależy od wynagrodzenia brutto.
W skład ubezpieczenia socjalno-zdrowotnego wchodzą:

  • obsługa medyczna przez lekarza ogólnego i specjalistów,
  • leczenie dentystyczne
  • opieka szpitalna
  • wynagrodzenie chorobowe
  • programy prewencyjne i przesiewowe

Kiedy szukasz lekarza, powinieneś zawsze pytać czy ma on podpisaną umowę z kasą chorych, ponieważ tylko wtedy koszty leczenia poniesie ubezpieczyciel.

Służba zdrowia w Austrii dla bezrobotnych

W sytuacji gdy nie masz pracy, wykonujesz wolny zawód, studiujesz lub posiadasz status geringfügig Beschäftigter (pracujesz mniej niż 50 dni rocznie lub zarabiasz mniej niż 400 EUR na miesiąc), masz możliwość skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, tzw. Selbstversicherung.

Warunkiem koniecznym do uzyskania Selbstversicherung jest stałe zameldowanie w Austrii (Hauptwohnsitz). Aby podpisać umowę z kasą chorych, potrzebny jest więc Meldezettel (karta meldunkowa) i paszport lub dowód osobisty.

Kilka dni po podpisaniu umowy w kasie chorych, otrzymasz elektroniczną kartę E-card, która jest dowodem ubezpieczenia. Należy ją mieć przy sobie przy wizycie u lekarza, także poza Austrią, w krajach Unii Europejskiej. Wtedy pełni funkcję podobną do karty EKUZ.

E-karta

Dokument ten jest podstawą elektronicznego systemu austriackich zakładów ubezpieczeń społecznych. Zastępuje ona papierowe druki i stanowi między innymi dowód odbytych zabiegów. Wprowadzono ją w celu wyeliminowania zbędnych formalności, które jedynie wprowadzają chaos. Każda ubezpieczona osoba i jej krewni uprawnieni do korzyści z prawnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, otrzymają taką kartę.

Koszty leczenia w Austrii

Austria to kraj, który słynie zarówno z bardzo dobrej opieki medycznej jak i odpowiednio wysokich jej kosztów. W ramach kas chorych, większość wizyt i zabiegów jest opłacana z ubezpieczenia zdrowotnego, inne – np. leczenie logopedyczne – są częściowo refundowane. Również pobyt w szpitalu nie jest refundowany w całości, w Austrii trzeba liczyć się z obowiązkiem płatności gotówką 12-20 EUR za każdy dzień pobytu, bez względu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia.

W przypadku niepublicznej służby zdrowia, orientacyjna cena wizyty lekarskiej w prywatnym gabinecie wynosi od 40 do 90 EUR, a cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji) – od 500 EUR – z takimi kosztami mierzą się też osoby nieubezpieczone.

Leki w Austrii – jak zakupić?

Większość lekarstw można dostać jedynie na receptę wypisaną przez lekarza. Posiadając ten dokument można kupić leki za niewielką opłatą w każdej aptece. Pracownicy delegowani powinni jednak pamiętać, że może zaistnieć konieczność zakupu na własny koszt leków lub innych świadczeń nie objętych refundacją w ramach EKUZ.
W Austrii bez recepty dostaniesz np. tabletki od bólu głowy, czy leki na przeziębienie.


Gotowy do wyjazdu do Austrii?


Udostępnij: