Opublikowano: Feb 22, 2023

Stawki minimalne w Norwegii 2023

Żaden z krajów skandynawskich nie ma ustalonej jednej, obowiązującej każdego stawki płacy minimalnej. Wyjątek stanowi Norwegia, która na mocy różnych układów zbiorowych określiła stawki minimalne dla niektórych branż. Od 2023 roku stawki minimalne w Norwegii uległy zmianie. Na podwyżki będzie mógł liczyć każdy pracownik m.in. z branży budowlanej, transportowej, usług sprzątających czy turystycznej, przemysłu rybnego i stoczniowego.

Koszty życia w Norwegii – Mieszkanie, wyżywienie, transport

Pobyt w Norwegii

Przy wjeździe do Norwegii trzeba okazać dowód osobisty lub paszport, jednak zaleca się legitymowanie tym drugim dokumentem. 

Zwróć uwagę na ważność swojego dokumentu oraz jego stan techniczny, aby uniknąć problemów przy przekraczaniu granicy. Jako obywatelowi UE, przysługuje Ci prawo do 3-miesięcznego pobytu w Norwegii w celach turystycznych bez ubiegania się o zezwolenie na pobyt. 

W przypadku osób poszukujących zatrudnienia, które zarejestrowały się w norweskim urzędzie pracy, pobyt może trwać do 6-miesięcy. Po upływie tego okresu, należy niezwłocznie wnieść wniosek o stały pobyt w Norweskim Urzędzie ds. Cudzoziemców – Utenriksdepartementet.

Stawki minimalne w Norwegii – nowe kwoty

Według statystyk imigranci zarabiają przeciętnie jednak trochę mniej tj. ok 45 000 NOK/19 535 PLN. Stawki godzinowe wynagrodzeń najczęściej dzielą się na kategorie: 

 • dla pracowników młodocianych do 20 roku życia
 • bez kwalifikacji
 • specjalistów
 • pracowników wykwalifikowanych. 

Niżej możemy sprawdzić minimalne stawki godzinowe.

Branża budowlana

Przepisy dotyczą każdego pracownika wykonującego prace budowlane.

 • posiadający kwalifikacje zawodowe – 220 NOK (95 PLN)
 • bez kwalifikacji i bez doświadczenia zawodowego – 198,30 NOK (82 PLN)
 • z doświadczeniem zawodowym – 206,50 NOK (89 PLN)
 • pracownik niepełnoletni – 132,90 NOK (58 PLN)

Branża transportowa

 • kierowca autobusu – 174 NOK (75 PLN)
 • kierowca samochodu ciężarowego – 185 NOK (8 PLN)

Usługi sprzątające

 • każdy pełnoletni pracownik – 196,04 NOK (86 PLN)
 • niepełnoletni pracownik – 146,27 NOK (64 PLN)

Turystyka i gastronomia

 • 16-letni pracownik – 114 NOK (18 PLN)
 • 17-letni pracownik – 123 NOK (53 PLN)
 • 18-letni pracownik – 137 NOK (59 PLN)
 • pracownicy powyżej 18 r.ż. – 175 NOK (76 PLN)

Rolnictwo i ogrodnictwo

W tej branży stawki minimalne są inne dla pracowników zatrudnionych na stałe i dla pracowników sezonowych. Stali pracownicy:

 • bez wykształcenia zawodowego – 149,30 NOK (65 PLN)
 • poniżej 18 r.ż. – 118,90 NOK (51 PLN)

Pracownicy sezonowi:

 • poniżej 18 r.ż. – 109 NOK (47 PLN)
 • powyżej 18 r.ż. zatrudnieni do 12 tygodni – 129 NOK (56 PLN)
 • powyżej 18 r.ż. zatrudnieni na czas 12-24 tygodni – 134 NOK (58 PLN)

Przepisy dotyczące stawek minimalnych w Norwegii mają na celu ochronę pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami. Zarobki w poszczególnych branżach mogą być oczywiście znacznie wyższe.

Rybołówstwo

 • Pracownik produkcji bez doświadczenia – 193,55 NOK (83 PLN)
 • Pracownik wykwalifikowany – 205,55 NOK (88 PLN)

Branża elektryczna

 • Pracownik wykwalifikowany – 225,15 NOK (97 PLN)
 • Pomocnik bez doświadczenia – 172,44 NOK (74 PLN)

Zainteresowani pracą w Norwegii?

Powiązane wpisy

Udostępnij: