Opublikowano: Mar 1, 2023

Stawki minimalne w Wielkiej Brytanii 2023

Większość państw europejskich ma prawnie ustalone minimalne wynagrodzenie dla pracowników. W niektórych krajach, np. w Niemczech, stawki są różne w zależności od branży. Z kolei w Skandynawii nie ma odgórnie ustalonej stawki minimalnej. Dość kontrowersyjna jest tak zwana wiekówka, która obowiązuje w Holandii. Ze względu na to, że do Niderlandów wyjeżdża bardzo dużo młodych osób, temat wiekówki jest powszechny wśród Polaków. Mało kto wie, że stawki minimalne w Wielkiej Brytanii również są różne w zależności od wieku pracownika. Sprawdźcie!

Stawki minimalne w Wielkiej Brytanii

Wjazd i pobyt w UK

Należy pamiętać, że od 1 października 2021 roku obowiązują nowe zasady wjazdu i podejmowania pracy w UK w związku z Brexitem. Osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w UK mogą legitymować się na granicy dowodem osobistym do końca 2025 roku. 

Pozostałe osoby muszą mieć ze sobą ważny paszport. Ponadto, osoby wyjeżdżające do UK w celach zarobkowych lub na dłużej niż 6 miesięcy (np. w celu podjęcia nauki) mają obowiązek wyrobienia wizy.

Rodzaje wizy pracowniczej w UK:

Wiza dla pracowników wykwalifikowanych (Skilled Worker Visa)Wiza dla osób zamożnych (*High net-worth individuals)Wiza dla pracowników sezonowych/tymczasowych (Seasonal Worker visa T5 – Temporary Worker)
Pozwala na pracę u pracodawcy zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Warunki uzyskania:
1. minimalne wynagrodzenie za pracę
2. zaświadczenie o “sponsorowaniu” wystawiane przez pracodawcę
3. podjęcie pracy znajdującej się na liście zawodów wykwalifikowanych
4. praca wykonywana dla zatwierdzonego pracodawcy
5. znajomość języka angielskiego
Wyróżniamy trzy rodzaje takich wiz:
1. wiza Global talents – dla pracowników wyróżniających się w danej branży 
2. wiza dla inwestorów na giełdzie brytyjskiej
3. wiza dla startupów – dla osób otwierających biznes w UK*dla osób dysponujących majątkiem w wysokości minimum 1 mln dolarów amerykańskich
Pozwala na wykonywanie pracy sezonowej (np. praca w gospodarstwie, przy zbiorach, itd.)
Warunki uzyskania:
1. ukończone 18 lat
2. zaświadczenie (wraz z numerem referencyjnym) od licencjonowanego sponsora (pracodawcy) z UK
3. posiadanie środków pieniężnych, które pozwolą na samodzielne utrzymanie się tj. około 6 tys. zł

National Minimum Wage – komu przysługuje?

National Minimum Wage to najniższa kwota jaką powinien otrzymać każdy pracownik w Wielkiej Brytanii. Minimalne wynagrodzenie należy się każdemu bez względu na wykonywaną pracę czy wymiar czasu pracy. NMW obowiązuje również osoby delegowane do pracy na Wyspach z innego kraju.

Szukając pracy w UK, należy więc zwracać uwagę na oferowane przez pracodawcę wynagrodzenie i nigdy nie podpisywać umowy, która zawiera kwotę mniejszą , niż NMW, gdyż taki dokument nie będzie miał mocy prawnej! Od przepisów ustalających wynagrodzenie są pewne wyjątki. Stawki minimalne nie obowiązują osób, które:

  • są samozatrudnione
  • pracują wolontaryjnie
  • przebywają w Wielkiej Brytanii na wymianie studenckiej, np. program Erasmus
  • studiują na uczelni wyższej i są w trakcie trwania stażu
  • mają mniej niż 16 lat

Długi w Polsce a wyjazd za granicę do pracy

Stawki minimalne w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii płace minimalne nie są jednakowe dla wszystkich osób. Najniższe wynagrodzenie otrzymują stażyści, tzw. apprentice, czyli osoby, które jeszcze uczą się w szkole i jednocześnie odbywają praktyki zawodowe. Pełną stawkę minimalną, która obowiązuje już do emerytury, otrzymują osoby, które skończyły 23 lata. Podobnie jak w Holandii, stawki są aktualizowane dwa razy w roku, w kwietniu i październiku.

Real Living Wage

W Wielkiej Brytanii obowiązuje również tzw. Real Living Wage (RLW). Jest to nic innego jak realna stawka godzinowa, którą zaleca się wypłacać pracownikowi, żeby zapewnić mu godne warunki życia w UK (stawkę oblicza się na podstawie aktualnych cen na żywność/zakwaterowanie itp.).

W 2023 roku RLW wynosi:

  • £ 11,95 dla mieszkańców Londynu
  • £ 10,90 dla pozostałych

Ale! Jest to jedynie zalecenie ze strony brytyjskiego rządu. Pracodawcy mogą, ale nie muszą stosować wyżej wspomnianych stawek.

Oto stawki minimalne w Wielkiej Brytanii, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023:

Wiek pracownikaStawka godzinowa brutto
apprentice£ 5,28
poniżej 18 lat£ 5,28
od 18 do 20 lat£ 7,49
od 21 do 22 lat£ 10,18
powyżej 23 lat£ 10,42

Należy mieć na uwadze iż wyżej wspomniane stawki dla osób niepełnoletnich dotyczą przede wszystkim rodowitych Brytyjczyków. Polacy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą liczyć na zatrudnienie jedynie bezpośrednio u Brytyjskiego pracodawcy, jednak bezpieczniej jest poczekać do osiemnastki!


Sprawdź aktualne oferty pracy w Wielkiej Brytanii!


Powiązane wpisy

Udostępnij: