Opublikowano: Mar 20, 2019

Zasiłki i świadczenia socjalne w Holandii

Osoby, które wyjechały do Holandii i podjęły tam legalną pracę, w przypadku różnych zdarzeń losowych, które pogarszają ich sytuację, mają prawo do skorzystania z pomocy państwa. Holenderskie prawo przewiduje kilka okoliczności, w których zarówno obywatele, jak i ci, którzy pracują w kraju tulipanów legalnie, mogą pobierać zasiłki bądź świadczenia socjalne. Oto małe kompendium wiedzy, które pomoże Ci poznać świadczenia socjalne i zasiłki w Holandii, na które możesz liczyć, jeśli Twoja sytuacja chwilowo ulegnie zmianie na gorsze.

Zasiłki w Holandii - jak się ubiegać

WW-uitkering – Zasiłek dla bezrobotnych

W przypadku straty pracy masz szansę ubiegać się, podobnie jak w Polsce, o zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. WW-uitkering. Jest to jednak obwarowane pewnymi wymogami.

By móc się ubiegać o ten rodzaj pomocy, musisz spełnić kilka podstawowych warunków:
 • masz swoje miejsce pobytu na terenie Holandii
 • byłeś legalnie zatrudniony w tym kraju
 • w czasie 36 tygodni przepracowałeś 26 z nich
 • utraciłeś więcej niż 5 godzin pracy tygodniowo (to ważne, jeśli starasz się o zasiłek za utracone godziny – holenderskie prawo daje taką możliwość)
 • nie posiadasz innej pracy zarobkowej (płatnej posady)
 • strata pracy nie była spowodowana Twoją winą, lecz wynikła na przykład ze zwolnienia czy zakończenia kontraktu
 • możesz podjąć inną pracę

Spełnienie powyższych warunków właściwie gwarantuje Ci przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, o ile podejdziesz do sprawy poważnie. Zdarza się bowiem, że holenderski Urząd Pracy (UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) wydaje negatywną odpowiedź na wniosek, jeśli na przykład nie odpowiadasz na korespondencję wysyłaną do Ciebie z Urzędu. Odpowiedź odmowna może również wiązać się z Twoim powrotem do kraju – pozytywne rozpatrzenie wniosku możliwe jest jedynie wtedy, gdy do wydania decyzji przebywasz w Holandii. Zasiłek ten jest przyznawany w wersji podstawowej (na 3 miesiące), zaś później może zostać rozszerzony (wówczas okres wypłacania zasiłku zależy od stażu pracy, zaczynając od tego, że w ciągu ostatnich 5 lat powinieneś mieć przepracowanych przynajmniej 4).

Zasiłek rodzinny w Holandii – odzyskaj swoje pieniądze

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie jest z góry ustalona, a zależy od średnich zarobków wnioskującego. W pierwszych 2 miesiącach jego wysokość może sięgać 75% Twojego średniego wynagrodzenia, zaś w następnych 70%. Choć należy podkreślić, że istnieje górna, nieprzekraczalna granica wysokości tego świadczenia – 2750 euro brutto miesięcznie. Zasiłki są przyznawane na okres od 3 do maksymalnie 38 miesięcy, choć docelowo od kwietnia 2019 roku maksimum ma wynosić 24 miesiące.

Bijstand – Zapomoga społeczna

Jeśli jednak po upływie okresu, na jaki został Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, Twoja sytuacja wciąż nie uległa polepszeniu, możesz skorzystać z holenderskiej zapomogi społecznej, czyli zasiłku bijstandsuitkering. Możliwe jest również jego otrzymanie, jeśli nie spełniłeś wszystkich warunków, jakimi jest obwarowany zasiłek dla bezrobotnych. Wnioski o przyznanie tej pomocy socjalnej również rozpatruje UWV.

By móc starać się o tę pomoc finansową, musisz spełnić kilka kryteriów:
 • miejsce pobytu na terenie Holandii
 • ukończone 18 lat
 • nie posiadasz dochodów lub majątku, które pozwalałyby na przeżycie (w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego z partnerem lub partnerką liczą się też dochody tej drugiej osoby)
 • nie posiadasz majątku przekraczającego określoną kwotę (około 11800 euro dla osoby samotnie wychowującej dziecko bądź pary, ok. 5900 euro dla singla)
 • nie posiadasz praw do innych zasiłków, choćby zasiłku dla bezrobotnych
 • angażujesz się w działania organizowane przez gminę, których celem jest znalezienie Ci pracy
 • nie przebywasz w więzieniu
 • znasz język niderlandzki przynajmniej na poziomie 1F (podstawowym), co możesz potwierdzić choćby zdaniem egzaminu inburgeringsexamen

Konkretna wysokość tej zapomogi jest zależna od wysokości holenderskiej płacy minimalnej. Dla pary, której został przyznany ten zasiłek, jego wysokość to 100% wysokości płacy minimalnej. W przypadku osoby żyjącej samotnie to 70%. Jeśli zaś jesteś samotnym rodzicem, również możesz oczekiwać zasiłku w wysokości 70% minimalnej wypłaty, jak i dodatkowych pieniędzy na dziecko.

Zasiłki w Holandii

Kinderbijslag – Zasiłek na dzieci

To świadczenie jest przeznaczone dla osób legalnie przebywających na terenie Holandii, które posiadają dzieci i są z tego tytułu ubezpieczone. To właściwie wszystkie obwarowania prawne, które musisz spełnić, by ubiegać się o tę pomoc. Jest ona wypłacana z ramienia holenderskiego odpowiednika Zakładu Ubezpieczeń społecznych, czyli Sociale Verzekeringbank (SVB). Zasiłek ten obejmuje zarówno własne, jak i adoptowane dzieci, a także te, nad którymi pełnimy prawną pieczę. Wysokość otrzymywanego świadczenia jest zależna od wieku dziecka.

Na dzieci w wieku do 5 lat możemy oczekiwać kwoty w wysokości 221,49 euro na kwartał. W przypadku dzieci od 6 do 11 lat kwota ta wzrasta do 268,95 euro kwartalnie. Najwyższe stawki obejmują dzieci, które ukończyły 12 lat aż do wieku lat 17. Wówczas zasiłek może być pobierany w kwocie 311,41 euro na kwartał.

Wszelkie informacje na temat tego świadczenia możesz znaleźć na stronie internetowej SVB. Dostępna jest ona również w języku polskim.  

Gotowy na przeprowadzkę do Holandii?

Udostępnij: