Opublikowano: Aug 23, 2017

Ubezpieczenie w pracy za granicą – o co warto zadbać?

Co roku wielu naszych rodaków decyduje się na wyjazd zagranicę w celach zarobkowych. Szczególnie zaś zjawisko to nasila się w okresie wakacyjnym, kiedy wiele osób podejmuje pracę tymczasową, na przykład przy zbiorach owoców. Zanim jednak wyruszysz do innego kraju za pracą, warto wszystko dobrze zaplanować, by nic cię nie zaskoczyło na miejscu. Jedną z rzeczy, o które na pewno trzeba się zatroszczyć, będąc jeszcze w Polsce, jest ubezpieczenie.
Ubezpieczenie w pracy za granicą – o co warto zadbać

Ubezpieczenie w pracy za granicą

Zebranie informacji na temat tego, w jaki sposób zorganizowane są kwestie związane z ubezpieczeniem w pracy, szczególnie zaś zdrowotnym, w danym państwie jest kluczowe dla uniknięcia wielu nieprzyjemności. Zignorowanie tego tematu jest bardzo nierozważne – nigdy nie wiadomo, co może się przydarzyć. Zaś bez ubezpieczenia, w razie jakiegoś wypadku, koszty leczenia za granicą mogą dochodzić do naprawdę wysokich kwot. Dlatego warto być przygotowanym na każdą ewentualność. Zwłaszcza poza granicami kraju. W końcu „przezorny zawsze ubezpieczony”.

Wyjazd samodzielny – Niemcy

Każda osoba, która podejmuje legalne zatrudnienie w Niemczech, zostaje ubezpieczona przez tamtejszy system ubezpieczeń społecznych, w skład którego wchodzi ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, pielęgnacyjne, wypadkowe, a także świadczenie na wypadek bezrobocia. W przypadku ubezpieczeń społecznych pracownik ma możliwość korzystania z sektora publicznego oraz prywatnego. Pierwszy sektor jest obowiązkowy dla wszystkich tych, których zarobki roczne nie przekraczają 49500 euro. Wówczas pracownik wybiera jedną ze 160 ustawowych kas chorych (niektóre z nich mają w swojej ofercie obsługę również w języku polskim). Jako że w Niemczech istnieje obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, by uniknąć kar finansowych, należy dopełnić wszelkich formalności związanych z wyborem kasy.
Warto również pamiętać, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, zaczynając pracę w Niemczech lub innym kraju Wspólnoty i podlegając tamtejszemu systemowi ubezpieczeń, przestajemy podlegać polskiemu ubezpieczeniu (ZUS i NFZ). W danym czasie możemy korzystać z praw do ubezpieczenia społecznego zapewnianych przez jeden tylko państwowy system ubezpieczeń.

Wyjazd samodzielny – Holandia

W Holandii, podobnie jak w Niemczech, każda osoba podejmująca legalną pracę ma prawo, jak i obowiązek podstawowego ubezpieczenia. Ubezpieczenie to może zostać rozszerzone na życzenie, jednak nie każda firma ubezpieczeniowa będzie oferować taką możliwość. Brak świadczenia zdrowotnego, prócz wysokich kosztów ewentualnych usług medycznych, niesie ze sobą również odpowiedzialność finansową i prawną, dlatego też każdy pracownik powinien zadbać o to, by wszystkie kwestie formalne zostały właściwie załatwione. Kary za niepłacenie składek ubezpieczeniowych w Holandii wynoszą 30% całej należnej sumy, która jest naliczana od dnia, w którym pracownik zaczął legalną pracę w tym kraju lub zameldował się w gminie.
W podstawowym pakiecie ubezpieczenia zdrowotnego znajduje się opieka medyczna szpitalna, lekarza domowego, pielęgniarek oraz lekarzy specjalistów, lekarstwa, opieka położnicza, a także opieka dentystyczna (do 22 roku życia). Jeśli ów pakiet jest niewystarczający, można go rozszerzyć. W przypadku podjęcia ubezpieczenia dodatkowego mamy do czynienia z różnymi ofertami firm ubezpieczających, które różnią się od siebie zakresem usług, co pozwala na odpowiednie dopasowanie ubezpieczenia do potrzeb.

Wyjazd z agencją

Jednym z najprostszych rozwiązań jest skorzystanie z agencji pośrednictwa pracy. Tego typu placówki biorą na siebie wszystkie formalności związane z ubezpieczeniem osoby, która zdecydowała się na ich usługi. Podpisując umowę z firmą pośredniczącą, zwróć uwagę, czy są w niej zawarte informacje na temat warunków ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Po stronie pracodawcy zaś leży zazwyczaj zapewnienie ubezpieczenia pracownikowi na miejscu pracy. Jeśli jednak chcesz ubezpieczyć się również na czas podróży, wówczas musisz o to zadbać na własną rękę. Wówczas musisz się zwrócić do wybranej firmy ubezpieczeniowej, by ustalić warunki takiego świadczenia.
Wyjazd z agencją ułatwia dopełnienie większości formalności związanych z pobytem za granicą w celach zarobkowych. Ta opcja jest naprawdę opłacalna i bezpieczniejsza niż samodzielne załatwianie wszystkiego. Pracownicy takich miejsc zazwyczaj świetnie się orientują w różnego rodzaju przepisach i niuansach związanych nie tylko z kwestią ubezpieczeń, ale też różnymi ważnymi tematami związanymi z pracą za granicą.
Nie ignoruj informacji na temat ubezpieczenia za granicą. Dowiedz się, na co musisz się przygotować, o co zadbać samemu, jaka dokumentacja będzie ci niezbędna i czego się spodziewać. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnego stresu i nieprzyjemności. Po prostu bądź gotowy na każdą sytuację!

Udostępnij: