Opublikowano: Apr 19, 2021

Układy zbiorowe we Francji

We Francji, podobnie jak w Niemczech kodeks pracy (Code du Travail) ustala jedynie ogólne zasady mające zastosowanie do warunków pracy, a układy zbiorowe (Conventions Collectives) je uszczegóławiają. Czy to dzięki silnym związkom zawodowym? Z pewnością nie. Na czy polegają układy zbiorowe we Francji i kogo obejmują?

Układy zbiorowe we Francji

Jedynie około 8% pracowników jest zrzeszonych w związkach zawodowych. To niewielka liczba, biorąc pod uwagę, że aż 98% pracowników jest objętych przez układy zbiorowe. To zasługa Ministerstwa Pracy, które wdrożyło odpowiednie procedury.

Układy zbiorowe – Czym jest układ zbiorowy pracy?

Negocjowane między pracodawcami i związkami zawodowymi układy zbiorowe, określają ogół warunków pracy oraz gwarancji socjalnych stosowanych wobec pracowników. Zdarza się, że zawierane są też umowy zbiorowe, odnoszą się one jedynie do konkretnej dziedziny (czas pracy, płace, urlopy, itp).

Zarówno układy jak i umowy zbiorowe mogą być zawierane na szczeblu branżowym, przedsiębiorstwa bądź zakładu. Ministrowie pracy, stosunków społecznych i solidarności oraz rolnictwa i rybołówstwa mają możliwość „rozszerzyć” zakres obowiązywania dobrego w ich mniemaniu układu zbiorowego na wszystkie podmioty sektora działalności, której dotyczy.

Układy zbiorowe w Niemczech – Na czym polegają?

Co zapewniają układy zbiorowe we Francji?

Dzięki stosowaniu układów zbiorowych pracownicy są zatrudnieni na warunkach, które odzwierciedlają specyfikę pracy w określonej branży oraz ich szczególne potrzeby. W przypadku jednego kodeksu pracy byłoby niemożliwe, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności i możliwości renegocjacji.

Ustalenia układów zbiorowych są nadrzędne względem kodeksu pracy, tak długo jak gwarantują pracownikowi lepsze warunki pracy.

Przed podjęciem zatrudnienia:

  • dowiedz się jaki układ zbiorowy obowiązuje w Twoim miejscu pracy
  • zapoznaj się z jego treścią (możesz poprosić o polską wersję językową dokumentu!)
  • jeśli znasz język francuski możesz znaleźć właściwy układ zbiorowy na stronie: https://www.legifrance.gouv.fr

Podczas trwania zatrudnienia:

  • sprawdzaj, czy stawki i świadczenia, które otrzymujesz od pracodawcy są zgodne z obowiązującym układem zbiorowym.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone

W przypadku naruszenia praw pracowniczych, należy skontaktować się z jedną z poniższych instytucji. Do ich zadań należy zbieranie informacji na temat wykroczeń popełnianych przez pracodawców i reprezentacja pracownika.

  • Francuska Inspekcja Pracy – Inspection du travail (zorganizowana jest w terytorialne jednostki zwane DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). Tutaj można wyszukać właściwą inspekcję po kodzie pocztowym
  • Polski konsul we Francji: w Paryżu lub w Lyonie.
  • Francuski związek zawodowy – o właściwy dla Ciebie spytaj w miejscu pracy

We Francji trudno jest porozumieć się w języku innym niż francuski. Jeśli sam nie jesteś w stanie porozumiewać się w tym języku, znajdź osobę, która pomoże Ci w komunikacji lub udaj się do konsulatu bądź polskiego stowarzyszenia Association PARABOLE.


Myślisz o pracy we Francji? Sprawdź aktualne oferty pracy!


Udostępnij: