Opublikowano: Apr 24, 2015

Warunki pracy we Francji – Czas pracy, urlopy, zarobki

Wybierając kraj emigracji zarobkowej, z pewnością warto rozważyć Francję. Atrakcyjne płace, krótki tydzień pracy oraz ciekawa kultura to aspekty przemawiające na korzyść tego kraju. Jak kształtują się jednak pozostałe warunki pracy we Francji? Z poniższego artykułu dowiesz się o więcej o płacach, modelach zatrudnienia i urlopie. Zapraszamy do lektury.

warunki pracy we francji

Czas pracy we Francji

We Francji tygodniowy czas pracy wynosi 35 godzin (ok. 152 godzin miesięcznie). W niektórych firmach produkcyjnych, bądź na budowach tygodniowy limit jest większy i wynosi 39 godzin tygodniowo (ok. 169 godzin miesięcznie). Istnieje możliwość pracy w większym wymiarze godzin – są to wówczas godziny nadliczbowe, lepiej płatne.

Czas pracy we Francji jest rozłożony inaczej niż w Polsce. Powszechne jest, że między godziną 12 a 14 pracownicy robią sobie przerwę na posiłek. Czas ten nie jest wliczany do czasu pracy. Prawo zapewnia zatrudnionym 20 minutową przerwę, jeśli pracują więcej niż 6 godzin dziennie.

Urlop we Francji

Osoby pracujące we Francji mogą korzystać z większej ilości dni wolnych niż Polacy. Za każdy pełny przepracowany u danego pracodawcy miesiąc przysługuje prawo do 2,5 dni urlopu. Z prostego rachunku (12 x 2,5 = 30) wynika, że w sumie daje to aż 30 dni, niestety, do urlopu wliczane są też soboty.

Urlop podstawowy, czyli 24 dni, powinien być wykorzystany w okresie urlopowym, który trwa od początku maja do końca października. Każdy pracownik musi mieć przynajmniej 2 tygodniową, ciągłą, przerwę od pracy. Uwaga – zasady te mogą się różnić w zależności od branży.

Zarobki we Francji – Ile można zarobić we Francji?

Minimalna płaca we Francji nazywa się SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) i na początku każdego roku jest rewaloryzowana. Obecnie, czyli od 1 stycznia 2017 roku minimalna płaca wynosi 9,76 € brutto za godzinę pracy, natomiast minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę na pełnym etacie (ok. 152 godzin miesięcznie, czyli 35 godzin tygodniowo) wynosi 1 480,27 € brutto.

We Francji, oprócz ogólnie ustanowionej stawki minimalnej funkcjonują też minimalne stawki branżowe – mogą być wyższe, nigdy niższe, niż ogólnie ustalona kwota. To, jaka stawka minimalna nam przysługuje zależy od układu zbiorowego, którym jest objęte dane stanowisko. Pracodawca ma obowiązek udzielić nam informacji na ten temat.

Dowiedz się więcej o układach zbiorowych z naszego artykułu.

Jeśli pracownik pracuje więcej godzin, niż zakłada jego umowa, to za pierwsze 8 godzin nadliczbowych, pracownik otrzyma 125% swojej godzinowej stawki, a za kolejne aż 150% podstawowego wynagrodzenia.

Inaczej niż w Polsce, zaliczka na poczet podatku dochodowego nie jest potrącana z pensji. Każdy pracownik sam musi zadbać o odprowadzenie podatku – trzeba więc pamiętać o tym planując budżet i odłożyć stosowną sumę.

Zatrudnienie pracownika we Francji

We Francji pracodawcy bardzo rzadko proponują pracownikom umowy czasowe, zlecenia bądź umowy o dzieło. Prawo pozwala na zawieranie takich umów, tylko w sytuacji, gdy charakter pracy rzeczywiście tego wymaga. Takie sytuacje to np. praca na zastępstwo czy roboty związane z wykonaniem konkretnego zadania (ułożenie kafli, przeprowadzenie audytu). Praca na czas nieokreślony może być poprzedzona okresem próbnym. Jego długość zależy od rodzaju zawodu. W przypadku pracowników niższego szczebla trwa on Okres próbny może być odnowiony tylko raz. Jeśli pracownik pomyślnie przejdzie przez okres próbny, otrzyma umowę na stałe.

Prawo pracy we Francji sprawia, że pracodawcy bardzo trudno jest zwolnić pracownika, sami Francuzi również nie są skorzy do zmieniania miejsca pracy. To m.in. dlatego możliwość przyjęcia do pracy pracownika delegowanego cieszy się dużą popularnością. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawca zyskuje elastyczność w zarządzaniu ilością personelu w zależności od zapotrzebowania.

Pracownik delegowany

Pracując we Francji jako osoba delegowana z polskiej firmy obowiązują nas m. in. francuskie przepisy BHP oraz regulamin pracy obowiązujący u zagranicznego pracodawcy użytkownika, gdzie zazwyczaj określone są warunki pracy, harmonogram godzin pracy, długość przerw itp. Nasze warunki pracy, benefity pracownicze i sposób traktowania nie mogą się różnić od tego, jak pracodawca traktuje bezpośrednio u siebie zatrudnionych pracowników.


Planujesz wyjazd do Francji? Sprawdź aktualne oferty!


Udostępnij: