Opublikowano: Jun 18, 2020

Wiek emerytalny w Szwajcarii

Szwajcaria znana jest z bardzo wysokiego standardu życia, głównie za sprawą wysokich wynagrodzeń. Opieka medyczna i inne publiczne usługi są również na wysokim poziomie. Szwajcarski system emerytalny jest w top10 najlepszych w Europie. Jaki jest wiek emerytalny w Szwajcarii i jak wysokie są emerytury? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej! Zapraszamy do lektury.

wiek emerytalny w Szwajcarii

System emerytalny w Szwajcarii

System emerytalny w Szwajcarii składa się z trzech filarów – emerytury państwowej, funduszu zawodowego oraz prywatnej emerytury. Składki na dwa pierwsze filary są obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w Szwajcarii.

Działanie trzech filarów szwajcarskiego systemu emerytalnego bardziej szczegółowo opisaliśmy w poprzednim artykule.

Mimo że wynagrodzenia w tym kraju należą do jednych z najwyższych w Europie (mediana to około 6 500 CHF miesięcznie) to składki na pierwszy filar są jedne z niższych! Wynoszą jedynie 6,4% PKB, dla porównania, w Polsce jest to około 11%.

Oznacza to, że wypłacana emerytura tylko z państwowego funduszu, jest bardzo niska i konieczne jest odprowadzanie składek przynajmniej jeszcze do drugiego filaru. Państwowa emerytura w Szwajcarii może wynieść minimalnie 1055 CHF, a maksymalnie 2350 CHF. W przypadku małżeństw wspólna kwota nie może przekraczać 3165 CHF. Jeżeli składki nie są opłacane przez cały wymagany okres, wówczas przysługuje prawo do emerytury częściowej.

Wiek emerytalny w Szwajcarii

Minimalny wiek emerytalny w Szwajcarii wynosi 65 lat dla mężczyzn oraz 64 lata dla kobiet.

Szwajcarzy mają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę o rok lub dwa, jednak wiąże się to z niższą wypłatą. W takim wypadku, państwowa emerytura wyniesie o 6,8% mniej za każdy rok.

Działa to też w drugą stronę, gdyż można przejść na emeryturę później (od roku do 5 lat). W takim wypadku, emerytura z pierwszego filaru wynosi od 5,2% do maksymalnie 31,5%. Eksperci z areny międzynarodowej, zwracają uwagę na to, że wiek emerytalny w Szwajcarii powinien być stopniowo podwyższany.


Myślisz o pracy w Szwajcarii? Przeglądaj najnowsze oferty!


Udostępnij: