Opublikowano: Jul 30, 2017

Wizyta u lekarza w Niemczech – Jak się przygotować?

Jak przygotować się do wizyty u Niemieckiego lekarza? Jakie formalności należy dopełnić przed wyjazdem a jakie w RFN? Czy pracownik delegowany do pracy z Polski musi opłacić prywatne ubezpieczenie zdrowotne? Te i inne informacje znajdziecie w naszym artykule. Wizyta u lekarza w Niemczech – krok po kroku!

u lekarza w Niemczech

Pracownik tymczasowy (delegowany z Polski)

Jeśli  będziemy chcieli  udać się do lekarza w Niemczech musimy mieć ze sobą kartę EKUZ i dowód tożsamości. Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), zapewnia bezpłatną opiekę medyczną w krajach Europy. Prawo do posiadania karty EKUZ ma każda osoba, która jest ubezpieczona w polskim NFZ-cie. Polak delegowany do pracy w Niemczech, powinien przed wyjazdem udać się do lokalnej placówki Narodowego Funduszu Zdrowia. Możemy zostać również poproszeni o wypełnienie specjalnego druku, na którym podaje się m.in. planowany czas pobytu w Niemczech.

Przy rejestracji w niemieckiej przychodni warto pamiętać także o tym, że niektórzy lekarze przyjmują tylko pacjentów z ubezpieczeniem prywatnym, więc wizyta może wymagać wniesienia dodatkowej opłaty, jeśli posiada się tylko podstawowe ubezpieczenie. Należy zatem korzystać ze świadczeń placówek służby zdrowia mających umowę z publiczną kasą chorych. Ich listę można otrzymać w lokalnej kasie chorych (Krankenkasse).

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – o czym warto wiedzieć?

Udając się do przychodni, trzeba przedstawić lekarzowi kartę EKUZ i dowód tożsamości oraz wypełnić otrzymany druk, na którym podaje się m.in. planowany czas pobytu w Niemczech. Wraz z wypełnionym drukiem oddaje się także oświadczenie o tym, że nie przybyło się do Niemiec w celu leczenia; lekarz następnie sporządzi dla celów dokumentacji kopię EKUZ.

W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując EKUZ, jednak leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga dodatkowego skierowania. Przy czym trzeba pamiętać, że posiadanie karty EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski, więc warto się dodatkowo ubezpieczyć, by w razie wypadku uniknąć związanych z tym kosztów.

Pracownik samozatrudniony / zatrudniony przez niemieckiego pracodawcę

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech jest podstawą. Bez dopełnienia tej formalności nie założysz własnej działalności, nie zarejestrujesz się w urzędzie pracy ani nie uregulujesz prawa pobytu.

W Niemczech istnieją dwa równoległe systemy ubezpieczenia zdrowotnego – ustawowy i prywatny. Przeciętny Niemiec jest ubezpieczony w jednej z kilkuset tzw. ustawowych kas chorych, do których muszą należeć wszyscy zatrudnieni zarabiający poniżej 3,8 tys. euro miesięcznie.

Jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech – Gewerbe

Osoby zarabiające więcej niż 3,8 tys. euro mogą natomiast ubezpieczyć się w prywatnej kasie chorych działającej na zasadach rynkowych albo też dobrowolnie pozostać w kasie ustawowej. Prywatne kasy chorych, finansowo korzystne dla osób zdrowych, młodych i samotnych, często okazują się złym wyborem: wraz z wiekiem, pogarszającym się stanem zdrowia i powiększającą się rodziną rośnie też składka. Podobnie jak w Polsce, wszyscy pracujący płacą jednakową składkę (14,9% dochodu) na ubezpieczenie zdrowotne.

W Niemczech istnieje jeden Fundusz Zdrowia (niem. Gesundheitsfond – odpowiednik polskiego NFZ), do którego trafiają pieniądze ze składek ubezpieczonych. Fundusz Zdrowia środki te przekazuje następnie kasom chorych.

Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego i przynależności do kasy chorych jest karta przypominająca tą do bankomatu – ma specjalny chip, na którym znajdują się dane właściciela. Idąc do lekarza trzeba ją koniecznie mieć ze sobą. Na tej podstawie lekarz rozlicza się z kasą chorych. Od 01.01.2013 za pierwszą wizytę w kwartale u lekarza (i oddzielnie u stomatologa) nie jest już wymagana opłata. W przypadku lekarstw wypisywanych na receptę pacjent pokrywa 10% ich wartości (Zuzahlungen bei Medikamenten).

Pacjenci ubezpieczeni w prywatnych kasach chorych leczą się w ten sam sposób, muszą jednak uiszczać opłaty za wizyty u lekarza w Niemczech. Rachunki następnie wysyłają do swojego ubezpieczyciela, który zwraca im pieniądze.

Po przyjeździe do Niemiec – poradnik pracy w Niemczech

Twoim obowiązkiem jest zarejestrować się w wybranej kasie chorych. Dokładnie przeanalizuj warunki oraz dodatkowe świadczenia oferowane przez poszczególne instytucje. O pomoc możesz poprosić na przykład swojego potencjalnego pracodawcę lub uzyskać ją na forach internetowych przeznaczonych dla Polaków żyjących w Niemczech.


Gotowi do wyjazdu? Sprawdźcie aktualne oferty pracy!


Udostępnij: