Opublikowano: Oct 12, 2020

Zasiłek rodzinny w Belgii – Najważniejsze informacje

W Belgii, rodzicom pracującym na terenie tego kraju przysługuje zasiłek na dzieci tak zwany: Kinderbijslag. Przysługuje on na dzieci do 18-go roku życia, oraz na dzieci uczące się do 25 roku życia. Dzieciom niepełnosprawnym zasiłek przysługuje do 21 roku życia.

zasiłek rodzinny w Belgii

Świadczenie to daje rzeczywiste wsparcie w procesie utrzymania i wychowywania dzieci. Ze względu na federalną strukturę Królestwa Belgii, jego wysokość różni się nieznacznie we Flandrii, Walonii i w Regionie Stołecznym Brukseli.

Warunki przyznania zasiłków rodzinnych w Belgii dla Polaków

Zasiłek przyznawany jest na dzieci do 18 roku życia lub nawet do 25, w przypadku, gdy Twoja pociecha kontynuuje edukację. Jeśli dziecko mieszka na stałe w Belgii, uprawnia Cię to do otrzymywania świadczeń rodzinnych. Belgijski system zabezpieczeń społecznych kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

Uprawnionymi do otrzymywania zasiłku rodzinnego w Belgii są generalnie wszyscy Ci rodzice, którzy pracują w Belgii i tam odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne, oraz Ci którzy prowadzą działalność gospodarczą poza Belgią, ale w Belgii odprowadzają składki społeczne.

Dotyczy to także obcokrajowców, w tym Polaków, zatrudnionych przez belgijskich pracodawców oraz przez zagranicznych (np. polskich) pracodawców, o ile odprowadzają oni składki społeczne w Belgii.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje pracownikom sezonowym i oddelegowanym, podlegającym pod ubezpieczenie w kraju swojego pracodawcy.

Dzięki koordynacji Europejskich systemów zabezpieczenia społecznego, możliwe są dodatkowe gwarancje. Przykładem tej współpracy jest prawo do świadczeń rodzinnych na dzieci pozostające w Polsce, kiedy jeden z rodziców pracuje w Belgii.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w Belgii?

Wysokość zasiłku rodzinnego w Belgii jest zależna od liczby posiadanych dzieci. Pomijając nieduże różnice pomiędzy regionami, wynosi ona:

  • na pierwsze dziecko 95,8€
  • na drugie 177,27€
  • a na każde kolejne 264,67€

Raz w roku, w sierpniu, wypłacana jest także premia szkolna. Dodatek ten należy się dzieciom uczącym się, czyli nawet do 24 roku życia.

Wysokość zasiłków jest waloryzowana i w kolejnych latach może ulegać zmianie. Co więcej, zasiłek wypłacany jest do 5-ciu lat wstecz i co ważne także np. polskim rodzicom pracującym w Belgii, nawet jeśli ich dzieci przebywają w Polsce.

Zasiłek rodzinny w Belgii – odzyskaj swoje pieniądze

Belgijskie urzędy kontrolują sytuację rodziny i należy aktualizować stan faktyczny w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji.

Jeśli jednak żaden z członków rodziny dziecka nie ma podstawy do wystąpienia o zasiłek rodzinny, można ewentualnie złożyć wniosek o zasiłek socjalny do RKW/ONAFTS (funduszu zasiłków rodzinnych dla pracowników). Trzeba oczywiście spełnić inne warunki, konieczne do otrzymania tego zasiłku, np. posiadanie ważnego meldunku.

Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Belgii?

Aby móc ubiegać się o świadczenie rodzinne, powinieneś podlegać belgijskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego oraz posiadać status pracownika, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, emeryty, inwalidy lub bezrobotnego.

Dzieci w przedziale wiekowym 18-25 muszą kontynuować naukę w trybie dziennym, aby otrzymać dodatkowe pieniądze na ich utrzymanie. Zgodnie z belgijskim prawem, świadczenia rodzinne wypłacane są matce dziecka. A w przypadku gdy dziecko pozostaje pod opieką innej osoby, to właśnie ona będzie otrzymywać świadczenia.

Prawo do zasiłku ustalane jest co kwartał uwzględniając aktualną sytuację rodziny.

Zasiłek rodzinny w Belgii a 500+, czy można pobierać jednocześnie?

Zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami nie można pobierać równocześnie polskiego 500+ oraz analogicznego świadczenia w innym kraju UE. Warunkiem otrzymania 500+ w Polsce jest faktyczna zamieszkiwanie na terenie kraju (nie ma tu znaczenia samo zameldowanie).

Jeżeli jedno z rodziców np. pracuje w Belgii (lub innym kraju UE) to stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a rodzic nie może pobierać podobnych świadczeń na te same dzieci w dwóch różnych krajach UE. Jeśli rodzina mieszka za granicą to korzysta z prawa do świadczeń w danym kraju.


Myślisz o wyjeździe do Belgii? Sprawdź aktualne oferty pracy!


Udostępnij: