Opublikowano: Jun 15, 2022

Zasiłki rodzinne w Austrii

Austria przyciąga głównie migrantów tymczasowych. Wyjazd zarobkowy do Austrii na stałe nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Polonia w tym kraju liczy niecałe 60 tysięcy. Prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem wiedzy na temat życia w tym kraju. Właśnie dlatego, polecamy zapoznać się z niniejszym artykułem, gdzie zagłębiamy się w temat austriackiej polityki społecznej. Jak wyglądają oraz komu przysługują zasiłki rodzinne w Austrii?

Niniejszy artykuł jest jedynie małą częścią poradnika o pracy i życiu w Austrii. 

Zastanawiasz się nad wyjazdem do Austrii? Sięgnij po więcej informacji!

Wjazd i pobyt w Austrii

Wyjazd zarobkowy do Austrii nie wymaga dodatkowych formalności. Jedynie w przypadku, gdy planujecie pobyt dłuższy niż 3 miesiące, należy zgłosić ten fakt do urzędu ds. Pobytu o wydanie zaświadczenia meldunkowego. Wniosek ten należy złożyć w ciągu 4 miesięcy od dnia przyjazdu. Koszt zaświadczenia – 50 EUR.

Przeczytaj o pierwszych formalnościach w Austrii

Po 5 letnim pobycie i pracy w Austrii, obywatele UE automatycznie dostaną zezwolenie na stały pobyt.

Jak wygląda praca w Austrii?

Tygodniowy czas pracy w Austrii wynosi ok. 40 godzin, przy pracach sezonowych czas ten wydłuża się do 60 godzin. 

Ważne! To, co odróżnia zatrudnienie w Austrii od innych krajów, jak podkreślają sami Austriacy, to całkowity brak dyskryminacji w pracy. Przykładowo, ponad 27% mieszkańców Wiednia to obcokrajowcy. Ze względu na to, obowiązuje całkowity zakaz dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie czy orientację seksualną. Bierze się pod uwagę jedynie kwalifikacje zawodowe.

Warto podkreślić, że w przypadku wyjazdu do pracy z fachem w ręku, warto mieć ze sobą dyplom przetłumaczony na język niemiecki. Oprócz tego, austriaccy pracodawcy będą wymagać od kandydata zaliczenia dodatkowych egzaminów w celu potwierdzenia kwalifikacji. Do takich zawodów należy zaliczyć:

 • lekarza
 • fizjoterapeutę
 • wulkanizatora
 • cieślę
 • elektryka

Często niezbędna jest znajomość języka niemieckiego, zwłaszcza jeżeli mówimy o wyżej wspomnianych zawodach. W ramach popularyzacji nauki języka niemieckiego wśród obcokrajowców został stworzony program rządowy Start Wien. Koszty pierwszych lekcji są refundowane z tego programu.

Jeżeli mówimy o zarobkach, średnie wynagrodzenie w Austrii szacuje się na poziomie 3 500 – 4 000 EUR brutto/miesięcznie. 

Dowiedz się więcej ile średnio zarabia się w Austrii?

Koszty życia w Austrii

Warto wiedzieć, że pomimo wysokich zarobków, życie w tym kraju jest drogie. Miesięczne koszty życia w Austrii szacuje się na kwotę ok. 1000 EUR. Zobacz przykładowe ceny związane z pobytem w Austrii.

Ważne! Koszty są szacunkowe, wszystko zależy od miejsca zamieszkania, regionu czy nawet dzielnicy. 

Wynajem kawalerkiok. 600-800 EUR/miesięcznie
Wynajem pokojuok. 300-400 EUR/miesięcznie
30-dniowy bilet na kom. miejską51 EUR
Koszt wyżywienia300-400 EUR/miesięcznie

Jak wygląda życie w Austrii? Czy warto emigrować?

Zasiłki rodzinne w Austrii – o czym warto wiedzieć?

Przede wszystkim warto podkreślić, że zasiłki rodzinne w Austrii przysługują wszystkim, którzy legalnie pracują (odprowadzają podatki) i przebywają na terenie Austrii. Mówimy m.in. o:

 • obywatelach Austrii
 • obywatelach UE/EOG oraz Szwajcarii
 • osobach ze stałym pobytem/statusem uchodźcy

Jeżeli dziecko urodzi się na terytorium Austrii, rząd automatycznie przyznaje dalej wspomniane świadczenia socjalne. Istnieje też możliwość wnioskowania o wypłatę świadczeń do 5 lat wstecz, pod warunkiem płacenia podatków na przełomie tych lat. 

Wszelkie formalności związane z rejestracją/złożeniem wniosku/wypłatami załatwia się za pośrednictwem rządowej platformy online: https://www.oesterreich.gv.at/ 

Rządząca partia, jak przekonamy się dalej, kładzie mocny nacisk na prospołeczną politykę, w szczególności jeżeli mówimy o wsparciu młodych rodzin. Dowodem tego jest lista oferowanych zasiłków rodzinnych:

 • Familienbeihilfe
 • Dodatki do zasiłku Familienbeihilfe
 • Familienbonus
 • Kinderbetreuungsgeld 
 • Dofinansowanie przed oraz po urodzeniu dziecka

Familienbeihilfe – zasiłki rodzinne w Austrii

Ten zasiłek możemy uznać za odpowiednik polskiego 500+. Ponieważ świadczenie jest wypłacane co miesiąc na każde urodzone dziecko. Zasiłek przysługuje do momentu:

 • pełnoletności dziecka (do 24 lat jeżeli kontynuuje studia)
 • kiedy dziecko osiągnie dochody powyżej 10 000 EUR/rocznie

Oprócz tego, dziecko przez cały okres wypłaty świadczeń powinno być zameldowane pod wspólnym adresem z rodzicami

Wniosek do pobrania

Co warto dołączyć do wniosku?

 1. Potwierdzenie zatrudnienia w Austrii
 2. Zaświadczenie o zarobkach
 3. Akt małżeństwa/akt urodzenia dzieci
 4. Zaświadczenie o zameldowaniu
 5. Zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku w Polsce
 6. Kopie dowodów osobistych
 7. Numer podatkowy w Austrii
 8. Zaświadczenie ze szkoły o nauce w szkole wyższej 
 9. Dane konta bankowego

Ile wynosi Familienbeihilfe?

W 2022 roku kwoty zasiłku wyglądają następująco:

Wiek dzieckaKwota miesięczna
do 3 lat114 EUR
3-10 lat121,9 EUR
10-19 lat141,5 EUR
19-24 lat165,10 EUR

Ważne! W przypadku orzeczenia niepełnosprawności dziecka, do zasiłku dolicza się dodatek w wysokości 155,90 EUR/miesięcznie. Zwróć uwagę, że obowiązuje wówczas odrębny wniosek do wypełnienia.

Familienbeihilfe dla wielodzietnych rodzin

W przypadku, gdy w rodzinie jest co najmniej 3 dzieci, rząd austriacki zwiększa kwotę zasiłku rodzinnego o 20 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko. Natomiast dodatek dla wielodzietnych rodzin zostaje wypłacony dopiero po rozliczeniu podatku dochodowego

Właśnie dlatego, kolejnym warunkiem uznania wypłaty świadczenia jest dochód za rok poprzedni (ponieważ w ten sposób rozliczamy podatki). Dochód ten nie może przekroczyć kwoty 55 000 EUR/rocznie

Czy Austria jest w Unii? Jak znaleźć pracę w Austrii

Kinderbetreuungsgeld – zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy przysługuje rodzicom od momentu urodzenia dziecka do ukończenia 3 roku życia. Kinderbetreuungsgeld jest przyznawane równolegle z Familienbeihilfe. Rodzic/opiekun w trakcie pobierania zasiłku wychowawczego nie może podejmować zatrudnienia. Ale! Zasiłek ten może być wypłacany wymiennie między rodzicami. 

Wniosek należy złożyć najwcześniej w dniu urodzin dziecka. 

Ile wynosi zasiłek wychowawczy?

Wysokość zasiłku jest uzależniona od uzyskanych dochodów przez jednego z rodziców w roku poprzedzającym urodziny dziecka. Średnio wynosi 80% dochodów.

Alternatywą jest rozliczenie ryczałtowe, które polega na wypłacie zasiłku w 4 różnych wariacjach: 

 1. 12 miesięcy + możliwość przedłużenia o 2 miesiące = 33 EUR/dziennie
 2. 15+3 = 26,5 EUR/dziennie
 3. 20+4 = 20,8 EUR/dziennie
 4. 30+6  = 14,5 EUR/dziennie

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem

Oprócz wyżej wspomnianych świadczeń, istnieje szereg innych państwowych inicjatyw, celem których jest wsparcie młodych rodzin w Austrii. Między innymi warto wyodrębnić zasiłek na opiekę nad dzieckiem, który polega na dofinansowaniu żłobka, szkoły czy właśnie opiekuna (jeżeli rodzice postanowili wrócić do życia zawodowego).

Jakie wymogi należy spełnić?

 • dziecko powinno mieszkać wspólnie z rodzicami
 • wiek dziecka: maksymalnie 15 lat (18 lat w przypadku orzeczenia niepełnosprawności)
 • miesięczny dochód rodzica nie może przekroczyć 2700 EUR (dochód obejmuje wszelkie pozostałe świadczenia)

Jak wynająć mieszkanie w Austrii? Gdzie szukać?

Familienbonus Plus przy zwrocie podatku w Austrii

Familienbonus Plus jest niczym innym jak ulgą podatkowa dla rodziców w Austrii. Dzięki temu można uzyskać nawet do 2000 EUR zwrotu na dzieci poniżej 18 roku życia oraz 

650 EUR na starsze dzieci (podane kwoty obowiązują od lipca 2022 roku). 

Osobom samotnie zarabiającym lub wychowującym dzieci również przysługuje ulga podatkowa w postaci 250 EUR zwrotu

Kto może skorzystać z ulgi?

 • albo jeden rodzic, albo dwóch rodziców po połowie
 • osoba, która płaci alimenty (w przypadku rozwodu)
 • jeżeli nikt nie płaci alimentów, ulga przysługuje osobie która pobiera zasiłek rodzinny

Pamiętaj! Żeby urząd skarbowy przyznał Ci wyżej wspomniane zwroty, należy zaznaczyć wszelkie niezbędne informacje o pobieranych świadczeniach w zeznaniu podatkowym. 

Dowiedz się więcej jak uzyskać zwrot podatku z Austrii?

Rodzinne w Austrii a 500+ w Polsce

Jak wynika z najnowszych ustaleń rządu, nie ma możliwości pobrania jednocześnie polskich i austriackich świadczeń. W tym przypadku świadczenie z Austrii zostanie obniżone o równowartość polskiego

Jeżeli zaś rezygnujemy z wypłaty 500+, niezwłocznie musimy poinformować o tym urząd Austrii, ponieważ obniżenie świadczeń odbywa się automatycznie. 

Zasiłki rodzinne w Austrii – podsumowanie

Rodzaj świadczeniaKwota
Familienbeihilfedo 3 lat: 114 EUR/miesięcznie
3-10 lat: 121,90 EUR/miesięcznie
10-19 lat: 141,50 EUR/miesięcznie
19-24 lata: 165,10 EUR/miesięcznie
Familienbeihilfe dla niepełnosprawnych dzieciFamilienbeihilfe + 155,90 EUR/miesięcznie
Familienbeihilfe dla wielodzietnych rodzinpowyżej 3 dzieci: 20 EUR/miesięcznie na każde kolejne dziecko
Kinderbetreuungsgeld 80% dochodu albo wypłaty ryczałtowe:
12 miesięcy + możliwość przedłużenia o 2 miesiące = 33 EUR/dziennie
15 +3 = 26,5 EUR/dziennie
20+4 = 20,8 EUR/dziennie
30+6  = 14,5 EUR/dziennie
Zasiłek na opiekę nad dzieckiemdofinansowanie żłobka, szkoły czy opiekuna
Familienbonus Plus (ulga podatkowa)poniżej 18: do 2000 EUR
18+: do 650 EUR
dla samotnych rodziców: do 250 EUR

Mamy nadzieję że po przeczytaniu naszego artykułu część z Was zdecyduje się na wyjazd do, jak już wiemy, prospołecznej oraz prorodzinnej Austrii!

Udostępnij: