Opublikowano: Jun 29, 2020

Zasiłki i świadczenia socjalne w Belgii – Co przysługuje Polakom w Belgii?

Członkostwo Polski i Belgii w Unii Europejskiej zapewnia w większości przypadków równy dostęp do pomocy finansowych rodowitym Belgom i polskim mieszkańcom. Naszym emigrantom legalnie zatrudnionym w tym kraju, przysługuje wiele dodatków, które w trudnych chwilach mogą ułatwić pobyt za granicą. Sprawdź jak otrzymać zasiłki i świadczenia socjalne w Belgii.

zasiłki i świadczenia socjalne w Belgii

Zasiłek socjalny w Belgii

Ten dodatek może być przyznany osobom, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej i nie mają wystarczających środków na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Zasiłek pomoże potrzebującym pokryć niezbędne wydatki na życie. Aby go otrzymać, trzeba jednak spełnić kilka warunków, np. kryterium dochodowe. Osoby nieposiadające obywatelstwa belgijskiego mogą starać się o taki zasiłek tylko wtedy, gdy mają prawo do nieograniczonego pobytu w Belgii.

CPAS (Publiczne Centrum Akcji Społecznych) to instytucja, która może pomóc mniej zamożnym emigrantom. Oddział znajdziesz w każdym rejonie i dzielnicy, a zakres jej działań jest bardzo szeroki. Pomoc może trafić do każdego – bez względu na pochodzenie czy długość pobytu w Belgii. Jeśli właściwie uargumentujesz swoją sytuację, CPAS może:

  • pomóc w uregulowaniu spraw socjalnych w zakładzie ubezpieczeń społecznych
  • udzielić pomocy finansowej i materialnej (np. odzież, meble)
  • wydać tymczasową kartę medyczną uprawniającą do bezpłatnego korzystania z opieki medycznej
  • pomóc w poszukiwaniu pracy, a także skierować na kursy doszkalające

Zasiłek rodzinny w Belgii

Ten zasiłek to jeden z popularniejszych benefitów, z którego korzysta belgijska Polonia. Jest to finansowy dodatek mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka i zapewnieniem mu odpowiednich warunków do życia. Poświęciliśmy mu osobny artykuł, w którym podpowiadamy jak ubiegać się o ten zasiłek, ile wynosi i czy koliduje z 500+. Przeczytaj: “Zasiłek rodzinny w Belgii – Najważniejsze informacje”.

Zasiłek dla bezrobotnych w Belgii

Ustalaniem prawa do zasiłku zajmują się lokalne biura Narodowej Agencji Zatrudnienia (RVA). Jego wysokość zależy przede wszystkim od wieku i stażu pracy.

Jak uzyskać świadczenia socjalne w Belgii dla bezrobotnych?

W przypadku rozwiązania umowy o pracę bądź jej wygaśnięcia, pracodawca ma obowiązek wydać tzw. dokument C, na podstawie którego będzie Ci przyznany zasiłek. Wnioski o zasiłek składa się w biurach RVA. Aby uzyskać prawo do zasiłku trzeba wykazać odpowiednią liczbę przepracowanych dni w danym okresie w zależności od wieku. Dla osób, które pracowały na pełen etat wynoszą:

WiekWymagana liczba dniW okresie
do 36 lat31221 miesięcy wstecz od momentu utraty pracy
między 36 a 50 rokiem życia46833 miesiące wstecz od momentu utraty pracy
od 50 roku życia62442 miesiące wstecz od momentu utraty pracy

Do otrzymania prawa do zasiłku oraz jego kontynuacji konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • zameldowanie na terytorium Belgii
  • zdolność i gotowość do pracy
  • brak innego zatrudnienia i wynagrodzenia
  • aktywne poszukiwanie pracy

Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych może opuścić Belgię maksymalnie na 4 tygodnie w ciągu roku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Belgii

Kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi 65% ostatniej płacy brutto przez pierwsze 3 miesiące jego pobierania. W zależności od długości stażu pracy przed utratą zatrudnienia oraz sytuacji rodzinnej, maleje w kolejnych okresach bezrobocia. W kolejnych kwartałach wynosi odpowiednio do sytuacji 60%, później 50% i 40%.

Młodzi bezrobotni, którzy ukończyli lub przerwali naukę ale nie posiadają jeszcze zatrudnienia, po obowiązkowym rocznym okresie oczekiwania na prawo do zasiłku, mogą go otrzymać pod warunkiem złożenia wniosku przed ukończeniem 25 roku życia.

Zasiłek macierzyński w Belgii

Benefity związane z nadchodzącym okresem macierzyństwa obejmują już urlop na etapie ciąży. Przyszłej matce – jeżeli pracuje – odpoczynek przysługuje na 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Obowiązkowo, przyszła mama powinna wziąć także tydzień urlopu tuż przed terminem porodu.

Urlop poporodowy w wymiarze 9 tygodni jest kolejnym udogodnieniem zapewnionym przez belgijski rząd. Każdej świeżo upieczonej mamie łącznie zatem należy się minimum 15 tygodni urlopu, czyli ok. 4 miesiące. Jest też coś dla przyszłych ojców! Panom przysługuje 10 dni urlopu tacierzyńskiego.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w Belgii

Świadczenia socjalne w Belgii z tytułu macierzyństwa są ustalane w sposób indywidualny. Dla kobiet pracujących, jego wartość to 82% wynagrodzenia przez pierwsze 30 dni, oraz 75% później. Bezrobotne mamy otrzymują świadczenie podstawowe w wysokości 60% utraconego wynagrodzenia przez pierwszy miesiąc. Wynosi ono tyle, co świadczenie z tytułu bezrobocia.


Myślisz o wyjeździe do Belgii? Sprawdź aktualne oferty pracy!


Udostępnij: