Opublikowano: Aug 2, 2018

Zasiłki za granicą – Jak się ubiegać?

zasiłki za granicą

Polacy pracujący legalnie za granicą mają takie same prawa jak rodowici mieszkańcy danego kraju – mogą między innymi ubiegać się o zasiłki rodzinne! W dzisiejszym artykule wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości dotyczące pobierania zagranicznych świadczeń! Sprawdź, czy zasiłki za granicą należą się także Tobie!

1. Czy pracując za granicą mam prawo do pobierania zasiłku na dzieci?

Większość krajów UE oferuje świadczenia rodzinne. Kryteria warunkujące ich otrzymanie są zależne od kraju zatrudnienia – np. w Niemczech należy posiadać status rezydenta, a w Holandii czy w Belgii wystarczy opłacać tam składki na ubezpieczenie społeczne.

Odbierz swoje pieniądze!

2. Czy można pobierać zasiłek rodzinny, jeśli dziecko przebywa w Polsce?

W większości przypadków jeśli rodzic pracujący za granicą jest prawnym opiekunem dziecka, jest taka możliwość.

3. Ile wynosi zasiłek na dzieci za granicą?

Kwoty zasiłku są różne ze względu na kraj jego wypłacania, ilość i wiek dzieci. Przykładowo, w Niemczech na pierwsze dziecko można obecnie otrzymać kwotę 194 euro/miesięcznie.

zasiłki za granicą

4. Czy rodzinne zasiłki za granicą kolidują z programem 500+ w Polsce?

W sytuacji, gdy na dzieci przysługuje świadczenie w Polsce, nadal można ubiegać się o zasiłek za granicą. Jednak wtedy zostanie wypłacona jedynie różnica między kwotą zagranicznego zasiłku, a kwotą otrzymywaną w Polsce.

5. Kiedy jest wypłacany zasiłek rodzinny?

zasiłki za granicą

W każdym kraju są ustalone inne zasady dotyczące wypłaty zasiłków. Przykładowo w Holandii są wypłacane kwartalnie, a w przypadku Niemiec co miesiąc.

6. Za jaki okres można ubiegać się o wypłatę zasiłku?

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wnioskowanie o zasiłek zaraz po rozpoczęciu pracy i pobieranie go na bieżąco. Istnieje jednak możliwość wnioskowania o wypłatę środków za miniony okres, tj. w Niemczech do 6 miesięcy wstecz, w Holandii do 1 roku wstecz, a w Belgii aż 5 lat wstecz.

7. Czy wysokość dochodów ma wpływ na przyznanie zasiłku?

Każdy kraj ma własne ustalenia dotyczące kryteriów przyznawania zasiłków. Jednak w większości przypadków jest to świadczenie przeznaczone na wychowanie i edukację przyszłego pokolenia, dlatego osiągane dochody nie mają większego znaczenia przy wypłacie środków.

8. Czy zasiłek jest przyznawany tylko osobom posiadającym zagraniczną umowę o pracę?

Nie. Istnieje możliwość wnioskowania o zasiłek również dla osób, które zostały oddelegowane do pracy za granicą. Jednak w takiej sytuacji warunkiem jest, aby składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy były odprowadzane w kraju delegacji.

9. Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek?

Konieczne jest złożenie wniosku o zasiłek do odpowiedniego urzędu zajmującego się przyjmowaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych. Zazwyczaj do wniosku należy załączyć komplet dokumentów potwierdzający aktualną sytuację rodzinną. Zebranie niezbędnych informacji i zaświadczeń może być czasochłonne, jednak mimo to, warto wnioskować o należne środki.

10. Kto powinien pobierać zasiłek w przypadku rozwodu?

W takiej sytuacji świadczeniobiorcą powinien być rodzic posiadający wspólny meldunek z dzieckiem. W związku z tym, możliwe jest pobieranie zasiłku przez rodzica, który przebywa z dzieckiem w Polsce, a nie przez osobę pracującą w Niemczech.

Udostępnij: