Opublikowano: Oct 15, 2021

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę za granicą?

Rozważając wyjazd do pracy za granicę, osoby wobec których realizowane są zajęcia komornicze, zastanawiają się czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę za granicą. Co do zasady, przepisy prawne regulujące zajęcie wynagrodzenia lub konta bankowego przez komornika, są ograniczone do terytorium i systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego komornik nie ma możliwości zajęcia wynagrodzenia w banku zagranicznym, ani na podstawie zagranicznej umowy o pracę.

Należy przy tym jednak omówić trzy różne, często występujące przypadki.

Pracownik pracujący za granicą, zatrudniony w polskiej firmie, mający polskie konto

Jego wynagrodzenie, wpływające na jego konto w polskim banku, może podlegać zajęciu komorniczemu. Zarówno wtedy jeśli jest to konto złotówkowe lub walutowe.

Pracownik pracujący za granicą, w polskiej firmie, ale posiadający konto zagraniczne

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę za granicą?

Komornik nie może zająć konta utworzonego w zagranicznym banku. Ma jednak inny instrument (możliwy do zastosowania także w 1 przypadku), jakim jest zajęcie wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę. Wówczas to pracodawca odprowadza zajęte środki do komornika i przelewa pracownikowi tylko kwotę wolna od zajęcia.

Koszty życia w Norwegii – Mieszkanie, wyżywienie, transport

Pracownik pracujący za granicą, w zagranicznej firmie

W takim wypadku, jeżeli ma również konto w zagranicznym banku, komornik nie ma fizycznej możliwości dokonania zajęcia jego wynagrodzenia. Ale tu ważna uwaga – ochronie nie będzie podlegała osoba zatrudniona za granicą w zagranicznej firmie, jeżeli nadal będzie korzystała z konta w polskim banku do otrzymywania wynagrodzenia, takie konto może bowiem zostać zajęte.

Z powyższych przykładów wynika, że wyjazd do pracy za granicę i podjęcie jej u zagranicznego pracodawcy, może być najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie zajęcia komorniczego oraz na wypracowanie sobie środków do uregulowania zadłużenia, w sposób nie narzucony z góry, przez przepisy o egzekucji komorniczej.

Aktualne ceny i koszty życia w Niemczech – 2021

Co może zająć komornik?

Pamiętajmy jednak o tym, że komornicy, poza zajęciem konta lub wynagrodzenia, mogą zaspokajać swoje roszczenia także z majątku ruchomego lub nieruchomego pozostawionego przez dłużnika w Polsce, zwłaszcza w przypadku nieskuteczności innych sposobów egzekucji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik może zająć:

 • konto bankowe
 • wynagrodzenie za pracę
 • nieruchomości (dom, działka, garaż)
 • ruchomości (samochód, sprzęty, cenne przedmioty)
 • wierzytelności
 • prawa autorskie czy inne prawa majątkowe, które mają wartość finansową i można je sprzedać
 • środki zawarte w akcjach, papierach wartościowych itp.

Ile może zająć komornik z pensji?

Wynagrodzenie netto z umowy o pracę na cały etat (w złotówkach)Wysokość zajęcia w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek (w złotówkach)Wysokość zajęcia w przypadku alimentów (w złotówkach)
2 060 (płaca minimalna) 0 1237
2100 40 1260
2200 140 1320
2300 240 1380
2400 340 1440
2500 440 1500
2600 540 1560
2700 640 1620
2800 740 1680
2900 840 1740
3000 940 1800
3100 1040 1860
3200 1140 1920
3300 1240 1980
3400 1340 2040
3500 1440 2100
3600 1540 2160
3700 1640 2220
3800 1740 2280
3900 1840 2340
4000 1940 2400
4100 2040 2460
4120 2060 2472
Granica zajęcia połowy wynagrodzenia
Od 4120 netto komornik zajmie 50% pensji
Nie dotyczy zajęć alimentacyjnych
4200 2100 2520
4300 2150 2580
4400 2200 2640
4500 2250 2700
4600 2300 2760
4700 2350 2820
4800 2400 2880
4900 2450 2940
5000 2500 3000
6000 3000 3600
7000 3500 4200
8000 4000 4800
9000 4500 5400
10000 5000 6000

źródło: windykowani.pl

Ile może zająć komornik na koncie bankowym?

Suma obrotów na koncie bankowymWysokość zajęcia w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek (w złotówkach)Wysokość zajęcia w przypadku alimentów (w złotówkach)
1000 0 1000
1500 0 1500
1950 (kwota wolna) 0 1950
2000 50 2000
2500 550 2500
3000 1050 3000
5000 3050 5000

źródło: windykowani.pl

Ważne! Pamiętaj o tym, że minimalne wynagrodzenie jest kwotą wolną od zajęcia komorniczego. Jeżeli w 2021 roku zarabiasz 2060 zł netto i nie wypłacasz alimentów, komornik nie ma prawa zająć jakichkolwiek środków. W przypadku wypłaty alimentów, komornik może potrącić 60% min. wynagrodzenia

Dodatkowo, jeżeli miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 4120 zł netto (dwukrotność pensji minimalnej), komornik ma prawo potrącić nie więcej, niż kwota aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach, wraz z większym wynagrodzeniem zwiększa się kwota zajęć komorniczych. 

Czy można wyjechać do pracy za granicę bez szczepienia? – Najnowsze informacje

Czego nie może zająć komornik?

 • u dłużnika pobierającego wynagrodzenie za stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i członków jego rodziny na okres 1 miesiąca
 • przedmioty urządzenia domowego: pościel, bielizna, ubrania codzienne niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubrania niezbędne do wykonywania zawodu
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne
 • przedmioty niezbędne do nauki, dokumenty osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową

Udostępnij: