Opublikowano: Aug 19, 2020

Jak zapisać dziecko do szkoły za granicą?

Jak zapisać dziecko do szkoły za granicą? – pytanie nad którym zastanawia się każdy rodzic przed planowaną emigracją. Zasady zapisu dzieci do szkół w Holandii, Niemczech, Belgii oraz we Francji opisujemy w poniższym artykule.

Jak zapisać dziecko do szkoły za granicą? Pierwsze kroki

Pierwszym krokiem, niezależnie od kraju wyjazdu, będzie załatwienie spraw w polskiej szkole. Przede wszystkim należy niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o decyzji przeniesienia dziecka do zagranicznej szkoły. Również warto uzyskać od dyrektora opinię o uczniu dotyczącą jego zachowania, postępów w nauce, uzdolnień czy ewentualnych trudności. Następnie, należy przetłumaczyć to na język angielski (lub inny obowiązujący w danym kraju) i wysłać do odpowiedniej szkoły zagranicznej. 

Ważne! Pamiętaj, że niezależnie od kraju, zapisy do szkół zaczynają się o wiele wcześniej (niekiedy na rok przed). Również warto zapoznać się z zasadami przyjęcia do szkoły (np. często to są testy IQ albo oceny). 

Jak zapisać dziecko do niemieckiej szkoły

Aby zapisać dziecko do szkoły w Niemczech będzie potrzebny:

  • akt urodzenia przetłumaczony na języki niemiecki
  • dowód osobisty rodziców (i dziecka)
  • meldunek (umowa wynajmu mieszkania)
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (wyłącznie w języku niemieckim)
  • badania lekarskie

Wyżej wspomniany formularz jest dostępny w placówkach szkolnych bądź na stronie internetowej szkoły. 

Złożenie wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami nie jest jeszcze potwierdzeniem przyjęcia dziecka do szkoły. Dyrekcja rozpatruje każdy wniosek osobno, później wystawia decyzję, która później zostanie wysłana drogą pocztową rodzicom. 

Wszystkie formalności należy załatwić w miarę wcześnie. Głównie ze względu na to iż rok szkolny w niektórych regionach Niemiec zaczyna się już w sierpniu.

W Niemczech grozi kara grzywny albo i sprawa w sądzie za nieprzestrzeganie obowiązku szkolnego dziecka. 

Jak zapisać dziecko do holenderskiej szkoły

W Holandii istnieją przejściowe klasy międzynarodowe (Internationale Schakelklas ISK). Zostały stworzone głównie w celu ułatwienia adaptacji obcokrajowcom. W ciągu roku dzieci w tej klasie uczą się języka niderlandzkiego. Później po zaliczeniu testów językowych, mają możliwość kontynuować naukę na równi ze wszystkimi.

Dlatego żeby zapisać dziecko do szkoły w Holandii, należy uprzednio skontaktować się z odpowiednim urzędem miasta. Dostaniemy tam informacje na temat dostępnych szkół oraz zasadach przyjęcia.

Później wystarczy umówić się na spotkanie w wybranej szkole. Następnie, dziecko dostanie testy na wiedzę oraz inteligencję w celu przypisania się do odpowiedniej grupy. 

Co do zasad, to obowiązkiem jest posiadanie meldunku oraz numeru ubezpieczenia zdrowotnego rodzica. 

W Holandii również przysługuje kara (od 750 do 3000 euro) za niezapisanie dziecka do szkoły.

Jak zapisać dziecko do szkoły w Belgii?

Zapisy do szkół w Belgii należy robić z rocznym wyprzedzeniem. Zaleca się zacząć poszukiwania szkoły jak dziecko skończy 1 rok. Podobnie jak w Holandii, istnieją klasy językowe dla obcokrajowców (dla dzieci od 12 roku życia). 

Co ciekawe, w Belgii nie ma obowiązku posiadania meldunku bądź ważnych dokumentów podczas zapisywania dziecka do szkoły. Jedyną zasadą jest zapoznanie się oraz podpisanie regulaminu szkoły. Jest to potrzebne dlatego, że w Belgii nie ma jednego systemu edukacji. W każdej szkole są ustalone własne priorytety oraz metody nauczania.

Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, to jej obowiązkiem jest przyjęcie każdego ucznia.

Jak zapisać dziecko do francuskiej szkoły?

Pierwszym krokiem będzie wizyta w urzędzie miasta. Od razu należy wziąć ze sobą:

  1. Przetłumaczony akt urodzenia dziecka
  2. Dowód osobisty rodziców
  3. Potwierdzenie meldunku (mogą to być rachunki za media)
  4. Kartę szczepień dziecka

Po złożeniu dokumentów, urząd wydaje skierowanie do szkoły, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania. Później należy się umówić na spotkanie w szkole i zabrać ze sobą świadectwo z poprzedniej szkoły (również przetłumaczone).

Jeśli dziecko nie zna języka francuskiego, należy poinformować o tym urząd. Wtedy dostaniemy skierowanie do szkoły, która oferuje klasy językowe. Również można skontaktować się z centrum edukacji dla obcokrajowców (CASNAV Centre Academique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des Enfants du Voyage).

Szukasz pracy za granicą? 

Udostępnij: