Opublikowano: May 31, 2018

Pierwsze formalności w Austrii – Jak podjąć pracę w Austrii?

Ta część poradnika jest przeznaczona dla osób, które rozważają samodzielny wyjazd zarobkowy do Austrii – bez asysty pośrednika. Jeśli myślisz o podjęciu pracy w tym kraju, musisz znać podstawowe formalności, które umożliwią Ci spokojny pobyt. Poniżej przeczytasz o procedurach, które dotyczą zarówno pracowników sezonowych jak i zatrudnionych na stałe. Jeśli natomiast planujesz wyjazd z pomocą agencji, również zapraszamy do lektury! Dobrze wiedzieć jakie formalności musi dopełnić pracodawca. Praca w Austrii jest na wyciągniecie ręki!

Praca w Austrii - formalności

Praca w Austrii – czy meldunek w Austrii jest obowiązkowy?

Przynależność do strefy Schengen zwalnia Polaków z obowiązku okazywania dokumentów tożsamości podczas przekraczania granicy, ale jeśli planujesz dłuższy pobyt – szczególnie związany z pracą – musisz pamiętać, aby skompletować i mieć zawsze przy sobie te najważniejsze: dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Najlepiej, jeśli zaopatrzysz się także w kserokopie, dla własnego bezpieczeństwa.

Tak jak w Niemczech, Belgii czy we Włoszech, w Austrii masz obowiązek zameldować się w ciągu 3 dni od daty przyjazdu. Organem, do którego musisz się zwrócić w tym celu, jest urząd dzielnicowy bądź gminny. Formalności są darmowe i nieskomplikowane – jedyne czego wymagają austriackie przepisy to wypełnienie krótkiego formularza meldunkowego oraz okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Zanim wyjedziesz z Austrii pamiętaj, aby się wymeldować! Za niedopilnowanie tego przepisu, przewidywana jest kara grzywny.

Pobyt do 3 miesięcy w Austrii

Jeśli rozważasz pobyt krótszy niż 3 miesiące, na przykład wyjeżdżając do pracy sezonowej, otrzymasz prawo pobytu w Austrii bez żadnych dodatkowych warunków i formalności. Jedyne, czego wymaga od Ciebie państwo austriackie, to konieczność posiadania ważnego dokumentu tożsamości przy sobie oraz wcześniej wspomnianego meldunku.

Praca w Austrii powyżej 3 miesięcy

Legalne zatrudnienie lub samodzielna działalność gospodarcza gwarantują Ci możliwość pobytu w Austrii na okres dłuższy niż 3 miesiące. Jednak jest ono związane z dodatkowymi formalnościami. Jeśli jednak chwilowo nie masz pracy, lub dopiero jej poszukujesz, ale masz dla siebie i członków swojej rodziny zapewnione wystarczające środki na utrzymanie i pełne ubezpieczenie zdrowotne, nie musisz się martwić nadal przysługuje Ci to samo prawo.

Potwierdzenie zameldowania i potwierdzenie nabycia prawa do stałego pobytu w Austrii

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Austrii dłużej niż 3 miesiące, powinni posiadać potwierdzenie zameldowania. Dokument ten wydawany jest przez Urząd ds. Pobytu (Aufenthaltsbehörde). Wniosek o wydanie tego zaświadczenia należy złożyć w ciągu 4 miesięcy od przyjazdu do Austrii.

Koszt wystawienia zaświadczenia to około 50 euro. Pamiętaj, aby przygotować gotówkę! Obywatele krajów UE będący w posiadaniu potwierdzenia zameldowania, nabywają po 5-ciu latach legalnego pobytu w Austrii prawo do pobytu stałego. Po złożeniu wniosku i zweryfikowaniu przez urząd faktycznego okresu pobytu w Austrii, zostanie wystawione potwierdzenie nabycia prawa do stałego pobytu.

W przypadku rozwodu, śmierci lub stałej emigracji osoby sprowadzającej, najbliżsi członkowie rodziny zachowują prawo do pobytu na terenie Austrii. Muszą jednak zgłosić ten fakt Urzędowi ds. Pobytu w okresie do 1-go miesiąca.

Urząd do Spraw Pobytu w Wiedniu

Magistratsabteilung 35, Referat „EWR“
Wien 1120
Arndtstrasse 65-67, klatka 1, 1 piętro
Tel.: 01/4000 35338
Fax: 01/4000 99 35310
E-Mail: [email protected]
http://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/

W innych miastach i gminach Austrii wniosek składa się w odpowiednim magistracie lub starostwie. Zasady i procedury pozostają takie same.


Udostępnij: