Opublikowano: Aug 27, 2015

Podatki, emerytury i zasiłki w Niemczech – Podstawowe informacje

Przeprowadzka do Niemiec wymaga nie tylko dostosowanie się do innych norm kulturowych. Inne normy prawne dotyczące podatków, emerytury i zasiłków to również nie lada wyzwanie. Jak odnaleźć się w gąszczu nowych przepisów? Dziś w skrócie opowiemy o emeryturach, podatkach i zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech.

Podatki w Niemczech

Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym do pracy w Niemczech przez Polską firmę by uniknąć podwójnego opodatkowania musisz spełnić równocześnie trzy poniższe warunki:

  • przebywać w Niemczech nie dłużej, niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia przybycia do tego państwa);
  • Twoje wynagrodzenie było wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Niemczech
  • Twoje wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie;

Jeśli spełniłeś wszystkie te warunki rozliczasz się z fiskusem dokładnie tak samo, jak w przypadku polskiego zatrudnienia. Jeśli choć jeden z warunków nie został spełniony, Twoje zarobki zostaną opodatkowane w Niemczech i w Polsce, przy zastosowaniu zasady dot. uniknięcia podwójnego opodatkowania. W dalszej części tekstu dokładniej opiszemy na czym to polega.

Jeśli miałeś niemieckiego pracodawcę, uzyskany w Niemczech przychód zobowiązuje do rozliczenia tam zarobków poprzez złożenie deklaracji podatkowej. Na podstawie Twoich rocznych dochodów i sytuacji rodzinnej ustalona zostanie stopa i klasa podatkowa. Dodatkowo RFN oferuje szereg ulg, z którymi warto się zapoznać.

Jeśli spędzasz w Polsce więcej niż 183 dni rocznie lub to w Polsce znajduje się Twoje „centrum interesów osobistych lub gospodarczych” musisz złożyć deklarację także w Polsce. Podobnie, jak w przypadku, gdy w ciągu roku rozliczeniowego uzyskałeś przychód zarówno w Niemczech jak i w Polsce. W takim przypadku w obu deklaracjach uwzględniamy dochody uzyskane w obu krajach.

Gdy składamy deklarację w obu krajach, bądźmy spokojni – nie zostaniemy podwójnie opodatkowani. Dzięki umowie zawartej między Polską i RFN osoby, które pracują w Niemczech w Polsce, płacą podatek wyłącznie od dochodów osiągniętych na terenie Polski. Wysokość dochodu osiągniętego za granicą bierze się pod uwagę jedynie przy ustalaniu stawki podatku, jaką opodatkowane są dochody osiągnięte w kraju. Jeśli jednak podatnik nie miał żadnych dochodów w Polsce, wówczas jego podatek dochodowy w Polsce jest równy zero.

Rozliczanie kilku deklaracji to z pewnością więcej pracy. W razie wątpliwości Urząd Skarbowy służy nam pomocą. Jeśli uważamy, że przerasta nas rozliczanie podatków, to może nam się opłacać zwrócenie o pomoc do fachowca, który oszczędzi nam przedzierania się przez zawiłości prawne i dzięki swojej wiedzy będzie mógł zaoferować nam najbardziej optymalne skorzystanie z ulg.

Emerytura w Niemczech

Jeśli jesteś delegowany do pracy w Niemczech, przez pierwsze 24 miesiące będziesz odprowadzał składki do Polskiego ZUSu, po upłynięciu tego okresu Twoje składki zaczną być kierowane na konto niemieckiej ubezpieczalni. Już 5-cio letni okres składkowy w Niemczech uprawni Cię, po osiągnięciu wieku emerytalnego i odpowiedniego stażu pracy, do pobierania niemieckiej emerytury.

Niemiecki system emerytalny opiera się na trzech filarach. Pierwszy jest obowiązkowy dla wszystkich osób zatrudnionych, a drugi i trzeci – dobrowolny.

Wszyscy zatrudnieni miesięcznie odprowadzają składkę wysokości ok. 19% swoich dochodów – połowa tej kwoty jest opłacana przez pracodawcę. Są to pieniądze budujące pierwszy filar, służy on państwu do bieżącego wypłacania emerytur. Na podstawie wysokości tych składek i długości okresu składkowego wylicza się wysokość podstawowych przysługujących świadczeń emerytalnych.

Drugi filar to pieniądze wpłacone na zakładowy fundusz emerytalny, zarządzany przez pracodawcę. Dostęp do tego rozwiązania ma około połowa osób pracujących – nie każdy zakład pracy organizuje tego typu ubezpieczenie dla pracowników. Choć jest to dobrowolny sposób oszczędzania, trwają rozmowy nad wprowadzeniem nakazu tworzenia tego typu funduszów przez pracodawców i odprowadzania składek na emeryturę zakładową.

Trzeci filar w całości zależy od inicjatywy podatnika. To on decyduje, czy i w jaki sposób skorzysta z tego rozwiązania. Czym jest trzeci filar? To wszelkie produkty ubezpieczeniowe i bankowe, papiery wartościowe czy fundusze inwestycyjne. Nie podlegają one jednak dziedziczeniu.

Obecnie w Niemczech do przejścia na pełną emeryturę uprawnia 45-cio letni staż pracy oraz odpowiedni wiek. Na chwilę obecną jest to 65 lat, lecz docelowo, w roku 2029, będzie to 67 lat.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych mają osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat przez co najmniej 12 miesięcy odprowadzały składki na rzecz ubezpieczenia społecznego w Niemczech. Wysokość świadczenia zależy od średniego wynagrodzenia w okresie 3 ostatnich miesięcy pracy oraz od faktu posiadania dzieci na utrzymaniu.

Osoby samotne i bezdzietne otrzymują 60 % ostatniego dochodu netto, a osoby posiadające dzieci poniżej 18 roku życia otrzymują 67 % ostatniego dochodu netto. Długość otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych ma związek z okresem zatrudnienia w przeciągu ostatnich dwóch lat – im większą część tego okresu przepracowaliśmy, tym dłużej możemy liczyć na pomoc państwa.

O szczegółach i zmianach w aktualnie przyznawanych świadczeniach dowiesz się najwięcej w lokalnych urzędach pracy. Jeśli pobierasz zasiłek w Polsce i chcesz spróbować swoich sił szukając pracy w Niemczech, dowiedz się w swoim PUP-ie o możliwości przeniesienia zasiłku.


Udostępnij: