Opublikowano: Jun 26, 2020

Praca za granicą a emerytura w Polsce

Osoby, które wiele lat temu wyemigrowały za granicę, zastanawiają się czy będą miały prawo do polskiej emerytury. W większości przypadków tak. W dzisiejszym artykule poruszymy wszystkie kwestie dotyczące pracy za granicą a emerytury w Polsce.

praca za granicą a emerytura w Polsce

Praca za granicą a emerytura w Polsce – w jakim przypadkach mamy prawo do świadczeń z obu krajów? 

Na to pytanie odpowiadają przepisy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, które chronią pracowników poruszających się po krajach Wspólnoty. Bez przeciągania słowa wstępu – praca za granicą wlicza się do polskiej emerytury. Pod jakim warunkiem?

Przy wyliczaniu wysokości świadczenia emerytalnego bierze się pod uwagę okresy ubezpieczenia – z każdego kraju, w którym odprowadzane były składki. Przepisy europejskie mówią o tym, że aby mieć prawo do emerytury z danego kraju, należy w nim przepracować przynajmniej rok. 

Praca za granicą a emerytura w Polsce – ile dostanę? 

Aby obliczyć wysokość należnej nam emerytury sumuje się wszystkie okresy składkowe, czyli wszystkie lata ubezpieczenia. Każdy kraj ma inne przepisy dotyczące wieku emerytalnego oraz warunków przyznawania prawa do świadczenia, dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie między urzędem polskim a zagranicznym. Wysokość emerytury z zagranicy jest wyliczana proporcjonalnie biorąc pod uwagę ich przepisy, a to ile lat tam przepracowaliśmy. 

Przy wyliczaniu emerytury minimalnej, brane są pod uwagę wszystkie lata naszej legalnej pracy, jeśli więc nie osiągnęliśmy minimalnego stażu pracy w Polsce, ale pracowaliśmy za granicą, mamy prawo do pełnej emerytury (plus oczywiście część z zagranicy).

Jak złożyć wniosek o emeryturę z zagranicy? 

Jeśli pracowaliśmy i w Polsce i za granicą:

Wniosek o polską i zagraniczną emeryturę należy złożyć w ZUSie (lub KRUSie) odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania. Do wniosku potrzebne będą dokumenty potwierdzające nasze lata pracy w Polsce i za granicą

Jeśli pracowaliśmy tylko za granicą: 

Jeśli w ogóle nie pracowaliśmy w Polsce, to powinniśmy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu za granicą w kraju lub krajach, w których pracowaliśmy. Możliwe jest również złożenie wniosku w oddziale ZUSu, który zajmuje się umowami międzynarodowymi. W takim wypadku urząd samodzielnie rozpatrzy wszystkie dokumenty ze wszystkich krajów. Gdzie znajdują się takie oddziały można znaleźć na stronie www.zus.pl 

Niezbędne dokumenty 

Aby ułatwić przyznanie emerytury państwa członkowskie UE stosują następujące

formularze:

– E 202 – Rozpatrzenie wniosku o emeryturę;

– E 207 – Informacja dotycząca przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej.

Wniosek o emeryturę z państw UE składamy do ZUS – na formularzu ZUS Rp-1E. Do

wniosku dołączamy: formularz unijny E 207, wskazując okresy ubezpieczenia,

zatrudnienia czy zamieszkania we wszystkich państwach Unii oraz w Norwegii,

Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii, dokumenty i oświadczenia uzasadniające

przyznanie polskich świadczeń i obliczenie ich wysokości, dokumenty potwierdzające

okresy ubezpieczenia za granicą. 

Niektóre kraje, przyznają emeryturę na podstawie przepracowanych lat pracy, ale na przykład Norwegia bierze pod uwagę sam fakt mieszkania w tym kraju! Przeczytaj więcej o emeryturze w Norwegii >> 

Ważne! Aby mieć prawo do emerytury, czy to polskiej, czy zagranicznej, trzeba pracować legalnie i być ubezpieczonym. Osoby, które wiele lat pracowały na czarno, niestety nie będą miały prawa do żadnych świadczeń. Czy praca na czarno się opłaca? Przeczytaj >> 

Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące pracy za granicą a emerytury w Polsce. Chcesz mieć szansę na wyższe świadczenie?

Sprawdź oferty pracy za granicą >> 

Udostępnij: