Opublikowano: Nov 9, 2022

Rozliczenie PIT-u za granicą w poszczególnych krajach UE

Powoli zbliża się okres rozliczenia podatkowego zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach UE. Jeżeli macie przed sobą pierwsze rozliczenie PIT-u za granicą, koniecznie polecamy zapoznać się z naszym artykułem. Sprawdź, jak rozliczyć PIT m.in. w Niemczech, Belgii czy Francji.

Zanim przejdziemy bezpośrednio do opisu procesu rozliczenia, warto przypomnieć, że jeżeli osoba wyjeżdża za granicę do pracy tymczasowej, ale w dalszym ciągu jest polskim rezydentem podatkowym, wszystkie zagraniczne dochody należy wykazać w polskim rozliczeniu. Osoby, które na stałe mieszkają za granicą i nie uzyskują żadnych dochodów w Polsce oraz nie posiadają tutaj centrum interesów osobistych lub gospodarczych, są zwolnione z tego obowiązku. 

Jeżeli osoba zostaje uznana za rezydenta podatkowego w kilku krajach, w tym przypadku nadal obowiązuje ulga abolicyjna. Wszystkie szczegóły rozliczeń należy sprawdzać bezpośrednio na stronie rządowej –  www.podatki.gov.pl 

Rozliczenie PIT-u za granicą – o czym warto pamiętać?

Na początku warto podkreślić, że proces rozliczenia dochodów zagranicznych niewiele się różni w poszczególnych krajach. Wszędzie za proces rozliczeń odpowiada lokalny urząd skarbowy. W każdym kraju obowiązują progi podatkowe oraz kwota wolna od podatku

Aby w ogóle mieć możliwość rozliczania podatków w innym kraju, musimy mieć m.in:

 • lokalny identyfikacyjny numer (typu PESEL)
 • (w niektórych przypadkach) podatkowy numer typu NIP
 • konto w lokalnym urzędzie skarbowym

Dodatkowo, zarówno w Niemczech, Belgii czy Danii możemy spodziewać się zwrotu podatków. Ogólnie rzecz biorąc, kwota ta wynosi od 500 do nawet 2000 EUR. Wszystko zależy m.in. od:

 • uzyskanych dochodów
 • świadczeń socjalnych
 • ulg podatkowych
 • ogólnej sytuacji finansowej

Na zwrot podatku zagranicznego średnio czeka się do 3 m-cy. 

Okres rozliczeniowy za granicą najczęściej kończy się końcem kwietnia, ale w niektórych krajach zeznanie podatkowe można składać nawet do końca lipca czy sierpnia

Kolejnym podobieństwem jest to, że pracownicy otrzymują wstępne rozliczenie jeszcze w styczniu – lutym w wersji papierowej. Pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi rocznego rozliczenia podatkowego. 

Rozliczenie PIT-u za granicą. Niemcy i Holandia

Zacznijmy od najpopularniejszych krajów wśród polskich migrantów zarobkowych, czyli od Niemiec oraz Holandii

Progi podatkowe w Holandii

Wysokość dochodówStawka podatkowa
do 20 142 EUR36,65% (kwota wolna od podatku do 2103 EUR)
od 20 142 euro do 68 507 EUR38,05% (kwota wolna od podatku do 1366 EUR)
dochód od 68 507 EUR51,75% (kwota wolna od podatku do 1366 EUR)

Podstawą do rozliczenia jest karta podatkowa Jaaropgave lub Jaaropgaaf (funkcjonują dwie nazwy), którą wydaje holenderski pracodawca po zakończeniu roku podatkowego (odpowiednik polskiego PIT-11). Zwykle otrzymuje się ten dokument na przełomie lutego i marca. 

Znajdziemy tam między innymi informacje odnośnie:

 • roku, którego dotyczy rozliczenie
 • kwoty brutto rocznych zarobków (loon)
 • kwoty zapłaconych podatków (loonheffing)
 • ulgi podatkowej (arbeidskorting lub heffingskorting)

Pozycje Ingehouden loonbelasting lub Ingehouden loonheffing pokazują nam kwotę, o której zwrot możemy wystąpić do Belastingdienst. Jeśli pracowaliśmy u kilku pracodawców, każdy z nich musi wystawić nam Jaaropgave/Jaaropgaaf. 

Jak rozliczyć podatek w Holandii?

Klasy podatkowe w Niemczech

W Niemczech funkcjonuje 6 klas podatkowych. Podział jest uzależniony od sytuacji finansowej, stanu cywilnego oraz posiadania dzieci. Urząd skarbowy automatycznie przypisuje podatnika do odpowiedniej klasy. W celu sprawdzenia, do której klasy jesteśmy przypisani, należy wejść na stronę https://www.elster.de/ (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale – elektroniczna karta podatkowa).

Klasa podatkowa (Steuerklasse)Komu przysługuje?Kwota wolna od podatku
1samotne osoby bez dzieciosoby samotne z dziećmi, które nie mieszkają we własnym gospodarstwie domowym9 984 EUR
2wdowy/osoby po rozwodzie z dziećmiosoby samotne z dziećmi, które mieszkają we własnym gospodarstwie domowym9 984 EUR
3związek małżeński (z dziećmi lub bez)osoby zarabiające podwójnie19 968 EUR
4małżeństwa żyjące w gospodarstwach domowych z podwójnym dochodem19 968 EUR (9 984 EUR na partnera)
5małżeństwa
6osoby posiadające 2 karty podatkowe z tytułu innego stosunku pracyW tym przypadku nie przysługują żadne ulgi

Procedura złożenia zeznania podatkowego praktycznie niczym się nie różni od polskiego. Mamy 2 możliwości:

Przede wszystkim musimy dostać od pracodawcy odpowiedni dokument o uzyskanych dochodach (Lohnsteuerkarte lub Besondere Lohnsteuerbescheinigung). Do tego warto dołączyć zaświadczenia o:

 • pobieraniu świadczeń socjalnych (korzystanie z ulg podatkowych)
 • uzyskaniu dodatkowych dochodów
 • studiach dziecka
 • niepełnosprawności
 • alimentach
 • datkach
 • uzyskanych dochodach w Polsce (jeżeli takie są)

Po rozpatrzeniu wniosku, podatnik dostaje Einkommensteuerbescheid (decyzję o wymiarze zwrotu).

Zwrot podatku z Niemiec – o czym warto pamiętać?

Rozliczenie PIT-u za granicą – Belgia, Austria, Francja

Belgia, Austria czy Francja również pozostają na szczycie najpopularniejszych destynacji zarobkowych. Dlatego warto mieć świadomość tego, jak wygląda rozliczenie podatkowe w tych krajach: 

Belgia

Progi podatkowe% opodatkowania
do 13 250 EUR25%
13 250 – 23 290 EUR40%
23 290 – 40 480 EUR45%
40 480 + EUR50%

Osoba, która mieszka i pracuje w Belgii co najmniej 6 m-cy w ciągu roku, automatycznie jest uznawana za rezydenta podatkowego. Taka osoba ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Belgii. Wnioski należy składać za pośrednictwem lokalnego urzędu skarbowego  (online bądź bezpośrednio w placówce). 

Jak rozliczyć PIT z Belgii? Zwrot podatku z Belgii

Austria

Progi podatkowe% opodatkowania
11 001- 18 000 EUR25%
18 001 – 31 000 EUR30%
31 001 – 60 000 EUR42%
60 001 – 90 000 EUR48%
90 001 – 1 000 000 EUR50%
powyżej 1 000 000 EUR55%

Polacy ubiegający się o zwrot podatku zobowiązani są do przedłożenia w austriackim urzędzie skarbowym karty podatkowej Lohnzettel (druk L16). W przypadku jej braku niezwykle pomocny może okazać się odcinek wypłaty Lohnabrechnung.

Podatek za dany rok podatkowy rozliczamy na formularzu L1 (Arbeitnehmer Innenveranlagung). W przypadku osiągania dochodów z innych źródeł, (np. z umowy o dzieło, zlecenia, czy najmu) w kwocie przekraczającej 730 EUR należy złożyć deklarację E1, która zastępuje w tym przypadku formularz L1.

Jak uzyskać zwrot podatku z Austrii?

Francja

Progi podatkowe% opodatkowania
10 226 – 26 070 EUR11%
26 071 – 74 545  EUR30%
74 546 – 160 366 EUR41%
powyżej 160 367 EUR45%

Rozliczenie podatków we Francji wygląda podobnie jak w przypadku innych krajów. Pod koniec roku otrzymujemy deklaracje od pracodawcy o uzyskanych dochodach. Jeżeli dane zgadzają się, istnieje możliwość rozliczenia podatków online za pośrednictwem strony – https://www.impots.gouv.fr/accueil (po wcześniejszej rejestracji) . Również bez problemu możemy złożyć zeznanie podatkowe bezpośrednio w najbliższym urzędzie skarbowym. 

Rozliczenie PIT-u za granicą – Wielka Brytania

Mimo tego, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, w dalszym ciągu sporo osób decyduje się na wyjazd na Wyspy. Wiele osób postanowiło osiedlić się tam na stałe. 

Progi podatkowe% opodatkowania
do 50 270 GBP (57 600 EUR)20%
do 150 000 GBP (172 000 EUR)40%
powyżej 150 000 GBP (172 000 EUR)45%

Szczegóły co do rozliczeń podatków w UK należy sprawdzać na stronie – https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services . Za pośrednictwem tej strony odbywa się również rejestracja oraz bezpośrednie rozliczenie podatków. 

PIT zagraniczny – rozliczenie w Danii oraz Norwegii

Progi podatkowe w Norwegii – 2022

Wysokość uzyskanych dochodówPróg podatkowy 
do 190 350 NOK (18 393 EUR)22%
od 190 350 NOK – 267 900 NOK (18 393 – 25 887 EUR)+1,7%
od 267 900 NOK – 643 800 NOK (25 887 – 62 210 EUR)+4%
od 643 800 NOK – 969 200 NOK NOK (62 210 – 93 654 EUR)+13,4%
od 969 200 NOK ( 93 654 EUR)+16,4%

Z początkiem 2019 roku norweski urząd skarbowy wprowadził nową formę rozliczeń podatkowych, tzw. podatek u źródła (kildeskatt). Polega głównie na tym, że potrącane będzie 25% pensji podatnika bez względu na to, ile wynoszą roczne zarobki. 

Podatek u źródła będzie dotyczył przede wszystkim:

 • Obcokrajowców, w tym Polaków, pracujących w Norwegii
 • Osób, które nie są rezydentami podatkowymi (mające D-nummer)
 • Osób, które stały się rezydentami podatkowymi w 2019 roku

Główną zaletą kildeskatt jest to, że taka forma rozliczania jest bardzo prosta i może być dużym ułatwieniem dla osób, które pracują w Norwegii jedynie sezonowo – po zakończonym roku podatkowym nie trzeba się martwić o żadne dopłaty i inne formalności. 

Kildeskatt oznacza też brak możliwości uzyskania zwrotu podatku, uwzględnienia ulg podatkowych oraz odpisów. Osoba rozliczająca się w systemie kildeskatt nie otrzyma wyniku rozliczenia podatkowego.

Zeznanie należy złożyć do odpowiedniego organu do końca kwietnia (jeżeli osoba posiada dostęp do systemu elektronicznego altinn, termin złożenia wniosku wydłuża się do końca maja), aby maksymalnie do października otrzymać rozliczenie i ewentualne zwroty. Wszystkie niezbędne informacje na temat rozliczeń znajdziemy na stronie norweskiego urzędu skarbowego  Skatteetaten

Więcej informacji: Podatki w Norwegii – Wszystko co musisz wiedzieć – Krok po kroku

Progi podatkowe w Danii – 2022

PodatekStawka procentowa
podstawowy od dochodów do 50 217 DKK (ok. 6700 EUR)8%
przy rocznych dochodach do 558 000 DKK (ok. 75 000 EUR)39,2%
dochody powyżej  558 043 DKK (ok.75 000 EUR)56,5%
ubezpieczenie zdrowotne8%
podatek miejski (zależy od lokalizacji)24,90%
kościelny (jeżeli jest się członkiem duńskiego kościoła luterańskiego)0,5-1,5%
na fundusz pracy8%

Rozliczenie podatkowe w Danii odbywa się za pośrednictwem strony Duńskiego Urzędu Skarbowego. Okres rozliczeń jest podobny do polskich, czyli na początku roku rozlicza się podatki za ubiegły rok.

 1. Najpierw urząd skarbowy wysyła przykładową deklarację podatkową (Årsopgørelse). Warto sprawdzić czy wszystko się zgadza oraz nanieść ewentualne poprawki. Na podstawie tego dokumentu wypełnia się zeznanie podatkowe.
 2. Następnie pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom Oplysingsseddel, jest to odpowiednik polskiego PIT-11. W przypadku braku tego dokumentu, za dowód uzyskania dochodów uznaje się Lonseddel (odcinki z wypłatami, który pracodawca dostarcza co miesiąc).
 3. Posiadając te dokumenty śmiało można logować się do systemu i wypełniać zeznanie podatkowe. 

Ważne! Obowiązek rozliczenia podatków w Danii automatycznie anuluje się wraz z opuszczeniem kraju przez obcokrajowca (np. powrót do domu na stałe, zwolnienie się z pracy w Danii).

Podatki w Danii – Rozliczenie podatku z Danii w Polsce

Chcesz rozliczać PIT za granicą? 

Mailing
 Euro-Tax.pl
 Euro-Tax.pl
 Euro-Tax.pl
 Euro-Tax.pl

Powiązane wpisy:

Udostępnij: