Opublikowano: Dec 16, 2014

Służba zdrowia w Holandii

Jeśli wyjeżdżasz szukać pracy w Holandii jako bezrobotny albo jedziesz tam oddelegowany przez polskiego pracodawcę, do otrzymania potrzebnych świadczeń zdrowotnych w publicznych placówkach wystarczy Ci karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Zaświadcza ona, że jej posiadacz jest ubezpieczony w Polsce. By wyrobić taką kartę, należy udać się do lokalnego oddziału NFZ lub wypełnić internetowy formularz. Karta ta przestaje być ważna w momencie, gdy podejmie się pracę u holenderskiego pracodawcy. Warto tu także zwrócić uwagę, że w Holandii nawet od osób ubezpieczonych wymaga się nieraz uiszczania dodatkowych opłat, dobrze być na to przygotowanym.

Inaczej niż w Polsce, holenderski pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych na rzecz pracownika. By mieć dostęp do służb medycznych należy opłacać prywatne ubezpieczenie, którego miesięczna wysokość waha się od 95 do 120 euro.

Polisę wykupuje się w towarzystwie ubezpieczeniowym. Mimo, że pakiet podstawowy jest wszędzie taki sam, w zależności od placówki może różnić się wysokość składki. Pamiętaj o tym i zanim wykupisz polisę spytaj o ceny w kilku miejscach. Dzieci do 18 roku życia są ubezpieczane bezpłatnie, w ramach polisy rodzica, wystarczy je tylko zgłosić. Jeśli zależy nam na oszczędnościach, warto spytać pracodawcę, czy podpisał umowę dotyczącą ubezpieczenia grupowego, a jeśli tak, to czy istnieje szansa skorzystania z tego rozwiązania. Może to pomóc obniżyć koszty ubezpieczenia.

By mieć dostęp do opieki zdrowotnej, osoby mieszkające w Holandii, powinny się zarejestrować u lekarza ogólnego (huisarts). W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych jest on naszym pierwszym kontaktem. Pacjent sam wybiera sobie lekarza, leczy wybór ograniczony jest do przychodni zlokalizowanych w okolicy miejsca zamieszkania. Umawianie się na wizyty wygląda tak jak w Polsce.

Jeżeli wystąpi potrzeba leczenia specjalistycznego, lekarz ogólny przepisuje skierowanie do konkretnego specjalisty. W nagłych przypadkach istnieje możliwość wizyty u lekarza również wieczorami i w weekendy. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu – on udzieli informacji o dyżurujących placówkach. Dla osób ubezpieczonych w Holandii poprzez fundusz ubezpieczenia zdrowotnego, leczenie u lekarza ogólnego jest bezpłatne. Również wizyta u specjalisty, na którą dostało się skierowanie, nie podlega opłatom. Leki refundowane w Holandii są bezpłatne.
 

Udostępnij: