Opublikowano: Aug 23, 2023

Świadczenia rodzinne dla obcokrajowców w Hiszpanii

Świadczenia rodzinne mają na celu pokrycie potrzeb finansowych oraz wydatków związanych z urodzeniem dziecka lub adopcją, a także opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Wysokość zasiłków różni się w zależności od sytuacji rodzinnej i ekonomicznej. Sprawdź, jakie świadczenia rodzinne należą się obcokrajowcom mieszkającym w Hiszpanii.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka podpisana przez Hiszpanię stanowi, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw”, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, religii czy poglądów politycznych.

Obcokrajowcy posiadający prawo do legalnego pobytu w Hiszpanii mogą uzyskać pomoc od państwa na takich samych zasadach jak obywatele Hiszpanii. Bycie cudzoziemcem w żadnym wypadku nie oznacza zwiększenia możliwości dostępu do usług publicznych, ani wykluczenia Hiszpanów z korzystania z zasiłków. 

Jak uzyskać prawo do legalnego pobytu w Hiszpanii?

Wszyscy obywatele krajów UE mają uregulowany status prawny pozwalający na legalny pobyt w Hiszpanii do 3 miesiący bez załatwiania dodatkowych formalności – wystarczy mieć ważny dowód osobisty lub paszport. Możliwy jest też pobyt w celach zarobkowych na okres dłuższy niż 3 miesiące. W takiej sytuacji należy:

 • wyrobić N.I.E. (Número de Identificación de Extranjero) – odpowiednik polskiego PESEL-u. W tym celu należy umówić się na wizytę za pośrednictwem strony: https://sede.administracionespublicas.gob.es/ 
 • zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Obcokrajowców (Registro Central de Extranjeros) w celu uzyskania certyfikatu rejestracji obywatela UE (Certificado de registro de ciudadano de la U.E.). Warunkiem otrzymania certyfikatu jest legalna praca (lub prowadzenie działalności gospodarczej) na terytorium Hiszpanii. Dowiedz się więcej na: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus  

Nieskładkowe świadczenia rodzinne w Hiszpanii

Istnieją różne opcje pomocy dla rodzin, które utraciły główne źródło dochodów:

 • Świadczenie pieniężne na każde dziecko w wieku poniżej osiemnastu lat, dotknięte stopniem niepełnosprawności równym lub większym niż 33% lub większym niż ten wiek, gdy stopień niepełnosprawności jest równy lub większy niż 65%, a także na małoletnich pozostających pod opieką rodziny zastępczej lub kurateli w celu przysposobienia;
 • Zasiłek rodzinny w postaci jednorazowej zryczałtowanej płatności z tytułu urodzenia lub adopcji dziecka w przypadku rodzin wielodzietnych niepełnych oraz w przypadku niepełnosprawnych matek lub ojców;
 • Jednorazowe świadczenie za poród mnogi lub adopcję.

Pomoc mieszkaniowa dla rodzin

Rząd Hiszpanii oferuje m.in. pomoc dla najemców w wieku od 18 do 35 lat w wysokości około 250 EUR miesięcznie. Plan ten obejmuje również dotowane pożyczki, pomoc dla młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, ofiar przemocy, osób eksmitowanych z miejsca zamieszkania czy bezdomnych.

Inne zasiłki mieszkaniowe:

 • Pomoc w wynajmie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub w nagłej potrzebie;
 • Do 60% kwoty czynszu dla nieruchomości położonych w gminach poniżej 10 000 mieszkańców;
 • Do 50 000 EUR dla osób, które oferują niedrogie mieszkania dla osób starszych lub osób o specjalnych potrzebach.

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

Dla rodzin wielodzietnych przewidziane są:

 • Korzyści podatkowe, takie jak odliczenia do 1200 EUR (lub 2400 EUR, jeśli jest to duża rodzina specjalnej kategorii).
 • Zniżki na opłaty za prąd, transport, muzea, audytoria, teatry itp.
 • Mniejsze wymagania (zwłaszcza te związane z dochodami), aby uzyskać dostęp np. do stypendiów lub świadczeń dla dzieci.

Świadczenia rodzinne – Pomoc dla rodzin niepełnych

Rodziny niepełne, mogą w pełni korzystać z w.w. świadczeń na specjalnych warunkach. Bierze się pod uwagę fakt, że rodzina posiada tylko jednego żywiciela, dlatego świadczenia mogą być nieco wyższe. 

Oprócz tego:

 • Wydłużenie okresu pobierania nieskładkowego zasiłku macierzyńskiego
 • Świadczenie z tytułu adopcji lub urodzenia dziecka
 • Dofinansowanie w wysokości 45% na zatrudnienie opiekunów do dzieci w rodzinach niepełnych (lub z niepełnosprawnością).

Pozostałe świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • Świadczenia z tytułu śmierci: renta wdowia, tymczasowa renta wdowia, renta sieroca, renta sieroca za przemoc wobec kobiet oraz inne świadczenia z tytułu śmierci.
 • Wzmocniona ochrona w ramach minimalnego dochodu niezbędnego do życia.

Dowiedz się więcej!

Świadczenia rodzinne w Hiszpanii

Rodzaj świadczeniaOpis
Świadczenie na dziecko z niepełnosprawnościąNa każde dziecko w wieku poniżej osiemnastu lat z 33% stopniem niepełnosprawności lub większym niż ten wiek, gdy stopień niepełnosprawności jest równy lub większy niż 65%
Jednorazowy zasiłek od urodzenia lub adopcji dzieckaPrzyznawany rodzinom wielodzietnym niepełnym oraz niepełnosprawnym rodzicom
Jednorazowe świadczenie za poród mnogi lub adopcjęPrzyznawany samotnym matkom lub ojcom
Pomoc mieszkaniowa– pomoc dla najemców w wieku od 18 do 35 lat w wysokości około 250 EUR miesięcznie
– pomoc w wynajmie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub w nagłej potrzebie
– do 60% kwoty czynszu dla nieruchomości położonych w gminach poniżej 10 000 mieszkańców
– do 50 000 EUR dla osób, które oferują niedrogie mieszkania dla osób starszych lub osób o specjalnych potrzebach
Pomoc dla rodzin wielodzietnych– odliczenia podatkowe do 1200 EUR
zniżki na podstawowe opłaty
– łatwiejszy dostęp do stypendiów lub świadczeń dla dzieci
Pomoc dla rodzin niepełnych– zwiększenie świadczeń z uwagi na obecność tylko jednego żywiciela rodziny
– wydłużenie okresu pobierania nieskładkowego zasiłku macierzyńskiego
świadczenie z tytułu adopcji lub urodzenia dziecka
45% dofinansowania na zatrudnienie opiekunów do dzieci
Pozostałe– świadczenia z tytułu śmierci
wzmocniona ochrona w ramach minimalnego dochodu niezbędnego do życia

Powiązane wpisy:

Udostępnij: