Opublikowano: Aug 25, 2021

Austria – Uznawanie kwalifikacji i nostryfikacja dyplomu

Wiele osób decyduje się kontynuować pracę w zawodzie na emigracji. Najczęściej wiąże się to z dodatkowymi formalnościami, takimi jak nostryfikacja dyplomu. Dowiedz się, jak wygląda uznawanie kwalifikacji zawodowych w Austrii w 5 prostych krokach!

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Austrii

Wielu z Was prawdopodobnie nie wie, że ma zawód regulowany! Jeśli do jego wykonywania potrzebne są:

 • specjalne kwalifikacje
 • umiejętności i doświadczenie, bez których mógłbyś doprowadzić do zagrożenia zdrowia innych lub spowodować znaczne straty materialne, to właśnie o nim mowa!

Najczęściej profesje te związane są ze zdrowiem i urodą (lekarz, kosmetyczka) oraz budownictwem (murarz, elektryk).

Ważne! Jeżeli chcemy kontynuować pracę w zawodzie za granicą (a jest to zawód regulowany), potrzebne będzie uznawanie kwalifikacji zawodowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wybrany zawód jest regulowany jedynie w Polsce, a w kraju docelowym  – już nie. 

Nieco gorzej wygląda sytuacja z zawodami nieregulowanymi, ponieważ musimy ponownie uzyskać odpowiednie kwalifikacje w kraju pobytu, a dopiero po tym starać się o zatrudnienie. 

Przed wyjazdem polecamy sprawdzić europejską bazę zawodów regulowanych, gdzie można sprawdzić, czy określony zawód jest regulowany i w jakim kraju. 

Czy można wyjechać do pracy za granicę bez szczepienia? – Najnowsze informacje

Na czym polega uznawanie kwalifikacji zawodowych?

Jeśli zdobyłeś wykształcenie poza granicami Austrii, być może będziesz musiał potwierdzić swoje kwalifikacje, aby wykonywać swój zawód na miejscu. Czasem wystarczy przetłumaczenie dyplomu zawodowego, czeladniczego lub świadectwa wykształcenia. Niekiedy wiąże się to nawet z odbyciem specjalnego kursu językowego czy zdaniem testu potwierdzającego umiejętności w Twoim fachu. 

W Austrii uznaje się wykształcenie fachowe oraz posiadaną już praktykę zawodową. Wystarczy dopełnić niewielkich formalności, aby uzyskać tytuł pracownika wykwalifikowanego – Facharbeiter. Proces trwa od 2 tygodni do około miesiąca.

Kiedy odnajdziesz swoją profesję, używając wyżej wspomnianej bazy na stronie Komisji Europejskiej, możesz wpisać jej nazwę w języku polskim, aby sprawdzić austriacki odpowiednik. Będzie Ci potrzebny podczas wypełniania wniosku o uznanie kwalifikacji.

Pamiętaj! Zaniedbanie obowiązku nostryfikacji dyplomu, kończy się karą administracyjną, która może wynieść nawet 4 tys. euro.

Zawody regulowane w Austrii

Poniżej przedstawiamy przykładową listę zawodów regulowanych w Austrii: 

 • budowlaniec
 • wulkanizator
 • cieśla
 • fizjoterapeuta
 • lekarz medycyny podstawowej
 • medycyna pracy
 • pielęgniarka
 • kominiarz
 • księgowy
 • dekarz

Austria zakwalifikowała Polskę do listy krajów o niskim ryzyku zachorowań, dlatego wjazd na jej terytorium jest możliwy przy okazaniu jednego z poniższych dokumentów:

 • negatywny test PCR
 • dowód zaszczepienia się 
 • certyfikat ozdrowieńca
 • zaświadczenie o posiadaniu przeciwciał

W przypadku braku powyższych dokumentów, należy w ciągu doby po przyjeździe do Austrii wykonać test. Kwarantanna jest zalecana, ale nieobowiązkowa. 

Więcej na temat tego dla kogo jest praca w Austrii w naszym poprzednim artykule.

Test kwalifikacji zawodowych w Austrii

Różnice programowe w nauczaniu polskim i austriackim mają niekorzystny wpływ na pracowników. Niekiedy okazuje się, że polski elektryk z 20-letnim stażem jest niedouczony. Oczywiście chodzi tu jedynie o różnice w podstawie programowej podczas nauki w szkole zawodowej lub na kursie. 

Niestety, po przyjeździe do Austrii, łączy się to z wymogiem zdania egzaminu przed komisją. Jeśli nie uda Ci się zaliczyć tego testu, nie będziesz mógł świadczyć swoich usług na terenie Austrii. 

Jednak osobom z doświadczeniem w zawodzie, pytania testowe nie sprawiają większego problemu. Ważną kwestią podczas podejmowania pracy w Austrii jest znajomość języka. Jeśli nie mówisz po niemiecku, a chcesz wykonywać zawód regulowany, najpierw musisz się go nauczyć.

Start Wien to program rządowy, który oferuje pomoc emigrantom znajdującym się w takiej sytuacji. Koszty pierwszych lekcji o wartości 150euro są pokryte z góry.

Zawody, przy których może być zastosowany test umiejętności:

 • optyk
 • mistrz budowlany
 • elektrotechnik
 • lakiernik samochodowy
 • masażysta
 • cieśla
 • pielęgniarka

Jak wygląda życie w Austrii? Czy warto emigrować?

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Austrii w 5 krokach:

 1. Wypełnij wniosek o uznanie kwalifikacji
 2. Stwórz życiorys w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język niemiecki.
 3. Zrób kopię dyplomu ukończenia szkoły, prawa do wykonywania zawodu, paszportu oraz potwierdź notarialnie ich zgodność z oryginałem, a także postaraj się o tłumaczenie potwierdzonych notarialnie kopii na język niemiecki.
 4. Zdobądź potwierdzenie doświadczenia zawodowego od poprzednich pracodawców.
 5. Złóż dokumenty do Austriackiego Ministerstwa Pracy i Gospodarki – listownie, elektronicznie, bądź osobiście. Po przesłaniu dokumentów, możesz zostać zaproszony na weryfikację umiejętności językowych. Ponadto, przy składaniu formularza trzeba uiścić niewielką opłatę – 13 euro za wniosek i 3,6 euro za każdy załącznik.

Ministerstwo Pracy i Gospodarki Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Stubenring 1 A – 1011 Wien tel. 01/ 711 00 54 446 www.bmwa.gv.at


Pamiętaj! Agencje pracy ułatwiają cały proces związany z uznawaniem kwalifikacji. Najczęściej wykonują go w całości za Ciebie!


Udostępnij: