Opublikowano: Jul 19, 2018

Zasiłki rodzinne we Francji

zasiłki rodzinne we Francji

Polacy, którzy wyjeżdżają za pracą do krajów Unii Europejskiej mogą liczyć nie tylko na takie same zarobki jak rodowici obywatele obcych krajów, ale również na otrzymywanie różnych świadczeń i zapomóg. Polacy pracujący w Niemczech mogą na przykład z łatwością ubiegać się o Kindergeld lub, w Wielkiej Brytanii o zasiłek dla osób pracujących.  W dzisiejszym artykule przyjrzymy się jakie Polacy mogą uzyskać zasiłki rodzinne we Francji. O wszelkie świadczenia socjalne mogą się ubiegać nie tylko Francuzi, ale również obcokrajowcy. Warunkiem jest pobyt we Francji przez co najmniej pół roku, regularne składanie zeznań podatkowych we francuskim urzędzie skarbowym oraz posiadanie prawa do ubezpieczenia społecznego (sécurité sociale). We Francji istnieją aż 24 rodzaje świadczeń na rzecz rodzin z dziećmi, są one wypłacane przez CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES – CAF czyli Kasę Świadczeń Rodzinnych. Oto kilka przykładów jakie zasiłki rodzinne we Francji, mogą uzyskać Polacy:

Podstawowe zasiłki rodzinne we Francji – Allocations familiales

Allocations familiales jest podobnym świadczeniem do niemieckiego Kindergeld. Ten dodatek uzyskuje każda rodzina, która ma przynajmniej dwójkę dzieci na utrzymaniu w wieku do 20 lat. Przy przyznawaniu tego zasiłku nie są brane pod uwagę dochody. Wysokość świadczeń (miesięcznie) to:

 • przy 2 dzieci – 131,81 €,
 • przy 3 dzieci – 300,70 €,
 • przy 4 dzieci – 469,59 €,
 • przy każdym następnym dziecku + 168,89 €

Zasiłek jest przyznawany automatycznie każdej rodzinie, która odprowadza podatki we Francji. Zasiłki rodzinne we Francji można uzyskać również na rodzinę mieszkającą w Polsce, wystarczy, że jeden rodzic pracuje legalnie we Francji i spełnia warunki otrzymywania świadczeń.

Dodatki z tytułu wychowania małego dziecka – Prestation d’accueil du jeune enfant

Świeżo upieczeni rodzice mogą starać się m. in. o:

 • Becikowe – Prime à la naissance, wynoszące 923,08 € i należy się rodzicom, których dochody nie przekroczyły odpowiedniego pułapu finansowego. Becikowe wypłacane jest w 7 miesiącu ciąży. Ważne! Aby je otrzymać ciąża musi zostać zgłoszona do CAF-u i kasy chorych w pierwszych 14 tygodniach.
 • Zasiłek z tytułu wychowywania dziecka do 3 lat – Allocation de base, który wynosi 184,62 € miesięcznie i jest wypłacany od dnia narodzin dziecka do miesiąca poprzedzającego jego 3 urodziny. Wypłacany jest rodzinom, które nie osiągają określonych dochodów.

Inne zasiłki

Pomoc mieszkaniowa – aides au logement. We Francji można ubiegać się o dofinansowanie do wynajmowanego mieszkania. Wysokość takiego świadczenia jest ustalana indywidualnie i zależy od:

 • wysokości dochodów
 • sytuacji rodzinnej
 • rodzaju wynajmowanego mieszkania
 • usytuowania lokalu
 • ceny wynajmu
 • liczby osób pozostających na utrzymaniu głównego lokatora

Świadczenia solidarnościowe – Solidarité et insertion. Jest to zapomoga dla osób najuboższych którzy:

 1. Nie pracują i nie osiągają żadnych dochodów
 2. Samotnie wychowują dziecko
 3. Pracują, ale osiągają niskie dochody.

Udostępnij: