Zarejestruj się w europa.jobs.

aby dodać ogłoszenie gdy szukasz pracowników.

Twoje dane

Administratorem danych osobowych jest spółka Pracuj w Unii - Europa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nenckiego 136A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000509786, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 899-27-54-745.